נסיגה ביצוא התעשייתי של ישראל בסוף 2011

ניתוח של התאחדות התעשיינים מלמד שברבע האחרון של 2011 רשם היצוא התעשייתי נסיגה ריאלית נוספת של 1%, בהשוואה לרבע השלישי אשתקד. נסיגה זו חלה בהמשך לנסיגה של 2% ברבע השלישי ושל 2.7% ברבע השני של 2011. כך, מאז הרבע השני של 2011 נסוג היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי מצטבר של 5.5%.
הנסיגה המצטברת ביצוא משקפת נסיגה מצטברת ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העילית (3%-), המעורבת-עילית (5%-) והמסורתית (15%-), אך קוזזה קצת הודות לגידול ריאלי מצטבר של 5% ביצוא ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
הנסיגה המצטברת ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית מותנה במידה ברבע האחרון של 2011, עת חודש הגידול ביצוא הקבוצה בשיעור ריאלי מהיר (10%) בהשוואה לרבעון הקודם. מנגד, הגידול המצטבר בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית מותן, במידה מסוימת, בסוף 2011, בשל נסיגה ביצוא בנקודת הקצה – ברבע האחרון של 2011.
בבחינה ענפית נמצא שהנסיגה המצטברת ביצוא מאז הרבע השני של 2011 משקפת נסיגה ביצוא מרבית ענפי התעשייה ונגזרה בעיקרה מענפי הרכיבים האלקטרוניים, ציוד התקשורת, בקרה ורפואי, והכימיה, המהווים יחדיו 50% מסך היצוא התעשייתי.
נסיגות אלו קוזזו בחלקן הודות לגידול מהיר ביצוא שני ענפים תנודתיים, המושפעים כל אחד מהם בעיקר מחברה אחת גדולה בתחום: הכרייה והמינרלים (גידול מצטבר של 40%) וכלי הטיס (15%). למעשה, בנטרול שני ענפים אלו, רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה מצטברת ריאלית חדה ביותר, של 9%.

השארת תגובה