ניתן לסנן את הכתבות והפוסטים על פי אוזרים גיאוגרפיים (גושי סחר):

אפשר לחלק את מדינות העולם לגושים רבים, לפי מוצא אתני, תרבות, איחודים פוליטיים או סתם קרבה גיאוגרפית.

בבלוג זה אנו מקבצים את מדינות העולם לפי האזורים הגיאוגרפיים המקובלים מבחינה מסחרית עם מספר חלוקות משנה:

 אמריקה

אסיה

אוסטרליה והפאסיפיק

אירופה

  • האיחוד האירופאי
  • מדינות EFTA
  • כל שאר המדינות מגבול רוסיה ומערבה כולל טורקיה, הבלקן והמדינות הבלטיות.

המזרח התיכון- מערב אסיה וצפון אפריקה (MENA)

רוסיה ומדינות חב"מ (CIS)

אפריקה – סאב סהרה