העולם עם כניסת 2023

שנת 2023 נפתחת בסימן המשך מאמצי ההתאוששות הגלובלית ממשבר הקורונה, לצד ההשפעות הנרחבות של הפלישה הרוסית לאוקראינה והמלחמה הנמשכת שם מאז פברואר 2022 .המעצב העולמי המרכזי עודנו התחרות
בין המעצמות על עליונות  השפעה. זו מתפתחת בהדרגה למאבק על הסדר העולמי בין שני מחנות מתגבשים – האחד  בהובלת ארצות הברית ושותפותיה באירופה ובמזרח אסיה, והשני בהובלת סין ובתמיכה חלקית מצד רוסיה – כשרוב מדינות העולם אינן מעוניינות בשלב זה לבחור צד. המאבק מתנהל בממדים רבים במקביל: אידיאולוגי־ערכי  בין דמוקרטיות לאוטוקרטיות, מדיני  על כללי המשחק של המערכת הבינלאומית ועל סדר היום הכלל־עולמי, כלכלי־טכנולוגי על משאבי טבע,מקורות אנרגיה,תשתיות, שווקים ושרשראות אספקה, חדשנות וטכנולוגיות העתיד, גישה לנתונים וביטחוני־צבאי.

היריבותעל העליונות המדעית־טכנולוגיתועל החדשנות ״מרוץ החימוש הטכנולוגי״ עומדת בליבת התחרות האסטרטגית הגלובלית וצפויה להחריף גם בשנים הקרובות.שנת 2022 עמדה בסימן״מלחמת השבבים״ הכלל־עולמית, ואליה מצטרפים בהדרגה תחומים נוספים – בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי, ביו־טק ועוד – שנתפסים כטכנולוגיות שיעצבו את עתיד האנושות בדורות הבאים, בשימושים צבאיים ואזרחיים גם יחד. במקביל נמשכים המאמצים להימנע מגלישה להסלמה צבאית ולאובדן שליטה במוקדי החיכוך המרכזיים בין המעצמות, בעיקר באוקראינה נוכח איום רוסי להשתמש בגרעין, ומנגד האפשרות למעורבות פעילה מצד נאט״ו ובטאיוואן פוטנציאל להסלמה צבאית במעורבות סין וארצות הברית.

על רקע הקיטוב הגובר מתקשה הקהילה הבינלאומית לקדם יעדים גלובליים המחייבים הסכמה רחבה ופעולה משותפת בתחומים רבים, בפרט משבר האקלים, סחר בינלאומי, ביטחון מזון, אנרגיה, פליטים, בריאות ותפוצת נשק בלתי קונוונציונלי. משבר האקלים ימשיך להיות מעצב גלובלי מרכזי בעשורים הבאים, יחייב הסכמות ושיתופי פעולה רחבים, אך גם יספק כר נרחב לתחרות על משאבים ועל שליטה בטכנולוגיות העתיד. אתגרי יציבות פנימית ימשיכו למשוך קשב ומשאבים של משטרים רבים ברחבי העולם. חוסר הוודאות הכלכלית יימשך. נוכח השלכות משבר הקורונה, המלחמה באוקראינה והתחרות בין המעצמות, התחזיות ל־2023 הן האטה כלכלית, המשך עליית האינפלציה, שיבושים בשרשראות אספקה המאיצים מגמות דה־גלובליזציה, ושורת משברים מחריפים – בשוק האנרגיה עם השלכות חמורות בעיקר על אירופה, בביטחון מזון בעולם המתפתח ובהתגברות תופעות הגירה ופליטות. לפיכך הסביבה הכלכלית קשה מאוד לחיזוי, כפי שעולה מהתחזיות הכלכליות של הארגונים הבינלאומיים השונים הבנק העולמי, קרן המטבע העולמית וה־OECD, שעודכנו השנה כלפי מטה בעקבות ההתפתחויות המהירות.

מתוך ההערכה אסטרטגית לישראל 2023, INSS

השארת תגובה