מספר היהודים בעולם משנת 1945

מספר היהודים בעולם משנת 1945 בחלוקה לפי יהודי התפוצות ויהודים החיים בישראל וכן חלקם של היהודים מתוך אוכלוסיית העולם. מסקנות:

שיעור היהודים בעולם מתוך סך אוכלוסיית העולם יורד

מספר היהודים בתפוצות יורוד

מספר היהודים בישראל גדל

בישראל נמצא ריכוז היהודים הגדול בעולם אולם עדין מרבית העם היהודי חי בתפוצות. עם זאת, מגמות העלייה והגידול הטבעי מראות כי בשנים הקרובות (ממש שנתיים שלוש) תהפוך ישראל למרכזו של מרבית העם היהודי

השארת תגובה