השר לדיגיטל ומכירת נמל חיפה

האם שר הדיגיטל והסייבר הלאומי דודי אמסלם האחראי על רשות החברות הממשלתיות ומתוקף תפקיד זה על מכירת נמל חיפה- אינו מכיר את החלטת הממשלה או שאינו מכיר את סקטור הנמלים? ואולי שניהם.

סקטור הנמלים בישראל צפוי לעבור רעידת אדמה עצומה בשנה הבאה עם הפעלתם הצפויה של שני נמלים חדשים בחיפה ואשדוד (נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד) ולאור מכירתו הצפויה של נמל חיפה הנוכחי (הוותיק) למשקיע אסטרטגי, הודעה בדבר המכירה התפרסמה בשבוע האחרון.[1]

השינוי הצפוי טוב לכלכלה הישראלית! אם כי הוא טומן בחובו סיכונים לא מעטים בתחום הגיאו-אסטרטגי והסביבתי.

שר הדיגיטל והסייבר הלאומי דודי אמסלם האחראי על רשות החברות הממשלתיות ומתוקף תפקיד זה על מכירת נמל חיפה צוטט בצורה מבולבלת משהו בעיתונות ונראה כי טרם הספיק להתעמק בתהליך המכירה של נמל חיפה  שהחל הרבה טרם זמנו.

השר אמסלם מצוטט בהודעה לעיתונות כאומר כי:

"עמדתי כשר הממונה על רשות החברות הממשלתיות היא להוביל מדיניות לפיה המדינה תשאיר בידיה חברות ממשלתיות נחוצות בלבד ובעיקר חברות הפועלות בתחום התשתית הלאומית וכי יתר החברות אשר פועלות בשווקים תחרותיים יועברו לידיים פרטיות או לידי הציבור".

קרי אליבא אמסלם נמל חיפה (1) אינו חברה ממשלתית נחוצה, (2) החברה אינה פועלת בתחום התשתיות הלאומיות וכן (3) פועלת בשוק תחרותי.

ועל כך נענה:

  • נחיצות: גם לאחר הפעלת נמל המפרץ החדש בשנה הבאה, נמל חיפה הוותיק יהיה עדין נחוץ לפריקת סחורות שאינן מכולות ומהווה כ 50% מסך הסחורות המשונעות בנמלי ישראל. סחורות "בלתי נחוצות" אלו הינן דגנים, מלט, ברזל לבניין ועוד.
  • תשתית לאומית: כמובן שנמל חיפה הינו תשתית לאומית! לא נכנס לוויכוח סמנטי על המשמעות המילונית של הביטוי 'תשתית לאומית' רק נציין שהחלטת הממשלה קובעת (ובצדק) כי למדינה יש 'אינטרסים חיוניים' בנמל,[2] כי נמל חיפה נמצא בכל רשימה העוסקת בחברות הנחוצות למשק בשעת חירום, של חברות הנמצאות תחת פיקוח הממונה על הביטחון במשרד הבטחון וכגוף מפוקח בנושאי סייבר. מרבית משרדי הממשלה רואים את נמל חיפה כחברת תשתית לאומית תת פיקוח ממשלתי.
  • שוק הנמלים אינו תחרותי במלואו ולא יהיה כך גם לאחר 2021 מועד הפעלת הנמלים החדשים. אין ספק כי הפעלת 5 נמלים בחופי הים התיכון של ישראל תגדיל מאד את התחרות בתחום שינוע מטענים אבל תחרות מלאה לא תהיה. ראשית התחרות העיקרית כן תהיה בתחום המכולות וגם זאת רק לאחר השלמת השקעות עתק מצד הקונה החדש לנמל חיפה (השקעות שאינן מחויבות מצד המשקיע) –  וזה בסדר גמור! אם זאת בתחום המטען הכללי התחרות לא תשתנה והיא תישאר במצבה הנוכחי בין שלושת הנמלים הוותיקים הפועלים כיום (חיפה, אשדוד ונמל המספנות), כאשר חלוקת המטענים ביניהם הינה גם על בסיס גיאוגרפי (צפון המדינה ודרומה), גם על בסיס תשתיות שינוע (שינוע גרעינים בדגון, מלט בנמל מספנות ישראל וכו') וגם על בסיס תחרות מסחרית (מחירים).

[1] ממשלת ישראל באמצעות רשות החברות הממשלתיות, מודיעה בזה כי היא שוקלת למכור, בדרך של מכירה כמקשה אחת, כל מניות חברת נמל חיפה בע"מ.

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib9/HaifaPort_PressRelease.pdf

[2]  החלטת הממשלה (החלטה מספר מח/11 של ועדת שרים לענייני הפרטה מיום 2020.01.21) שבה חבר אמסלם עצמו קובעת בסעיף 4 ("הגנה על אינטרסים חיוניים") כי: "...יבחנו ויגבשו את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ודרכי ההגנה על אינטרסים אלו…"

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib9/HaifaPort_Govdecision.pdf

השארת תגובה