המיתוס על כלכלות אסיה שניצחו את הקורונה

במהדורות החדשות מוזכרות בדר"כ סינגפור וקוריאה כמי שניצחו את הקורונה ושמרו על משק וכלכלה מתפקדים. לצערנו המספרים מראים תמונה אחרת לחלוטין.

לפני הכול דיסקליימר: איני רופא ואיני מבין במגפות, אני חוקר העוסק בסטטיסטיקה ומאמין בקבלת החלטות על סמך מספרים ותצפיות. כמובן שהמגמות הסטטיסטיות שיתוארו להלן הן היסקים סטטיסטיים שאינם מביאים בחשבון את השוני התרבותי המביא לשוני בהתנהגות האוכלוסייה וציות להוראות הרשויות, הבדלי האקלים, מוכנות המוסדות הרפואיים ועוד ועוד…

אז נתחיל:

בסינגפור הייתה עלייה מתונה במספר החולים מאז מחצית פברואר ובמהלך מרץ ובמיוחד בשבוע האחרון (מאז 12.3) חלה שם עלייה תלולה על סף התפרצות במספר החולים היומי (גרף סגול נתונים אמיתיים וסגול מנוקד מראה קו מגמה) עליה חדה זו מעלה גם את אחוז החולים באוכלוסייה (כפי שניתן לראות בגרף הירוק המראה חולים לכל מיליון נפש). המספרים במגמת עלייה וממש (אבל ממש) לא ניתן להצהיר כי סינגפור ניצחה את הקורונה.

בקוריאה הדרומית התמונה דומה, קוריאה הדרומית מעניינת מאד מכיוון ששם בוצעו מאות אלפי בדיקות לגילוי וירוס הקורונה. נראה כי המספרים הרשמיים המדווחים במדינה זו משקפים באופן הקרוב ביותר את המצב באוכלוסיית המדינה, לעומת מרבית מדינות העולם שכפי הנראה לא מקיימות מספיק בדיקות לגילוי וירוס הקורונה והנתונים הרשמיים (כפי הנראה) לא משקפים את התחלואה האמיתית (וההחלמה האמיתית) באוכלוסייה.

במחצית פברואר החלה ההתפרצות בקוריאה שהגיעה לשיאה בשבוע הראשון של מרץ (גרף כתום) עם תוספת של מעל 600 חולים חדשים מדי יום. ההתפרצות רוסנה (בין אם בגלל אמצעי הבידוד ובין בגלל מהלכה הטבעי של המגפה) אולם עד סיום מרץ עדין נוספים עשרות חולים חדשים מדי יום (במקום מאות ביום בשיאה המגפה). מכיוון שזמן ההחלמה ארוך ועומד על כארבעה שבועות אחוז החולים (גרף סגול המראה חולים לכל מיליון נפש) נמצא עדיין בעליה (אומנם מתונה מאד) אך בשום אופן לא בירידה.

אחוזי הנפטרים הנמוכים יחסית בסינגפור ובקוריאה הינם כפי הנראה עקב מערכות בריאות מתפקדות ואוכלוסייה שאינה מבוגרת כמו האוכלוסייה באירופה.

ובסין עצמה?

סין היא כנראה המדינה היחידה בעולם (ורק במחוז הובאי) שבו המגפה השלימה את כל 'הסבב' שלה.

המגיפה התפרצה במחוז הובאי עליו הוטל סגר קפדני, במחוז חיים כ 58 מיליון איש ובהנחה שהנתונים שפורסמו על ידי סין משקפים פחות או יותר את המציאות (לא דווקא בגלל שהם מסתירים משהו אלא בגלל שהם לא מודעים לכל החולים) הרי שניתן לראות מגמות מאד ברורות במהלך המחלה.

בתאריך 2.2 הגיע קצב ההדבקה היומי במחוז הובאי לשיאו עם קרוב ל 4,000 נדבקים חדשים ביום על אוכלוסייה בת כ 58 מיליון. לאחר מכן קצב ההדבקה ירד אך החולים טרם הספיקו להחלים ולכן אחוז החולים באוכלוסייה ממשיך לעלות עוד כשבועיים עד 15.2 עד לרמה של 900 חולים לכל מיליון נפש. בשלב זה מספר המחלימים היומי עובר את מספר הנדבקים היומי ואחוז החולים באוכלוסייה מתחיל לרדת. דיווחי ארגון הבריאות העולמי נקבו ביום 21.2 כיום שבו חל המהפך בסין והמגפה החלה להיות מרוסנת. גם לאחר שלא מדווח על נדבקים חדשים עובר זמן רב עד להחלמה מלאה של כל החולים ובסין עדין אלפי חולים בתהליך החלמה.

שיא הנפטרים במחוז היה ביום 22.2 עם כ 200 נפטרים ביום. במקביל החלו חולים להחלים ושיא המחלימים היומי עומד על כ 3,000 מחלימים ביום בתאריך 28.2.

מה אפשר להסיק מהנתונים בהנחה שהם באופן כללי משקפים את המציאות?:

המגפה במחוז הובאי ארכה כשלושה חודשים מתחילת ינואר ונראה כי תגווע בתחילת אפריל, כפי שניתן לראות בגרף הכתום המציין את מספר החולים היומי: מתחילתו במחצית ינואר ועד סופו לקראת סוף מרץ.

החודש הראשון להתפרצות מאמצע ינואר עד 22.2 היה הקשה ביותר. העלייה במספר החולים היא בקצב מעריכי (כאמור גרף כתום). דעיכת המגפה היא באופן הדרגתי של 'זנב ארוך' וזאת בניגוד כאמור להתפרצות שהיא מהירה מאד, כפי שניתן לראות בירידה האיטית של הגרף הירוק שמאלה.

באופן ממוצע נראה כי תהליך ההחלמה אורך כ 26 יום, משיא הגרף הכתום עד שיא הגרף הירוק.

בממוצע הנפטרים נפטרו כ 19 יום לאחר שחלו, משיא הגרף הכתום עד שיא הגרף השחור

(*) נתונים ארגון הבריאות העולמי והבנק העולמי, עיבוד עצמי

מדינה/מחוז אוכלוסייה (מליונים) אוכלוסייה המתגוררת הערים גדולות (%) אחוז האוכלוסייה מעל גיל 65 (%) שטח בקמ"ר תמ"ג לנפש $
הובאי 57.2 185,900
ישראל 8.9 48.9 12.0 21,640 41,715
איטליה 60.4 9.9 22.8 294,140 34,483
סינגפור 5.6 100.0 11.5 709 64,582
קוריאה 51.6 23.7 14.4 97,489 31,363

 

השארת תגובה