פורסמה ההערכה האסטרטגית הימית השנתית של מרכז חיפה למדיניות ואסטרטגיה ימית לשנת 2018

מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית עוסק במחקר בנושאי האסטרטגיה הימית כחלק מהמאמץ של אוניברסיטת חיפה להובלת המחקר הלאומי בתחום הים. המרכז מבצע מחקרים אקדמיים בתחומי הביטחון האזורי ומדיניות חוץ, תנועה של סחורות, אנשים ורעיונות, משפט, אנרגיה וסביבה – וכל זאת תוך בחינת השפעתם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.
בהערכה האסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017-2018 נסקרו השינויים העיקריים במרחב הימי מפרסום הדו"ח הקודם וכן שולבו בו המלצות למדיניות ולדרכי פעולה למקבלי ההחלטות אשר לדעת כותביו יכולים לסייע לישראל לחזק את מרכיב הים בחוסנה הלאומי של ישראל ולקדם את הכלכלה הקשורה לים כמנוע צמיחה למשק הישראלי.
בכתיבת הדוח השתתפו חוקרי מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, עמיתי מחקר של המרכז וגורמים נוספים מהאוניברסיטה להם ידע ייחודי בנושאים אלה.

לינק למסמך המלא: https://poli.hevra.haifa.ac.il/…/im…/reports/report-2018.pdf

השארת תגובה