גלגל ההיסטוריה לאחר 80 שנה

ישנה גישה בחקר היחסים הבין לאומיים לפיה חלק גדול מההיסטוריה חוזר על עצמו בווריאציות שונות. רוסיה לדוגמה, מימי נפוליאון, דרך היטלר ועד ימנו אנו, חוששת מפלישה אירופאית בגבולותיה המערבים (ולא המזרחיים מכיוון סין). מוטיבים בתרבות ובתפיסה הגרמניים משפיעים על אירופה מאז ימי ביסמארק דרך שתי מלחמות עולם ועד עמידה בראש האיחוד האירופאי כיום. הדיפלומטיה הסינית נשענת על עקרונות שקבע קונפוציוס לפני אלפי שנים והדוגמאות עוד רבות.

לעיתים יש איזה שינוי חיצוני 'שובר כללים' כגון גילוי העולם החדש מעבר לים שהביא להקמת ארצות הברית או שינויים טכנולוגיים המאפשרים למדינות קטנות ועניות לרכוש כוח והשפעה בלתי פרופורציונליים (קוריאה הצפונית), אבל בסה"כ לפי תפיסה זו "עולם כמנהגו נוהג" מה שהיה הוא שיהיה לפחות ברמת התפיסה התרבותית והזהות ברבדים הפסיכולוגיים והחברתיים העמוקים ביותר.

אני די מאמין בגישה הזו ולפיכך לא התפלאתי שקראתי את הדברים להלן שכתבה גיסתו של אורד וינגייט (קצין המודיעין הבריטי האגדי שהוצב בישראל בשנות ה 30 של המאה ה 20) על הטרור הערבי, על יחס בריטניה ליהודים בארץ ישראל עוד הרבה לפני מלחמת העולם השניה ועל דיעות קדומות ופטרו- דולרים.

התיאור הזה של מצב שהיה קיים כאן לפני מעל ל 80 שנה כאילו נכתב היום – חומר למחשבה.

"… ברור היה איפה שהוא היה האדם האידאלי [וינגייט] לטיפל בכנופיות הטרוריסטיות הערביות שקיבלו לעיתים קרובות נשק ואספקה ממדינות 'הציר'. שהסתננו מהצפון, חיבלו בצינור הנפט ובסופו של דבר הכריחו את השלטונות הצבאיים הבריטיים לנטוש את מצודותיהן בצפון ארץ ישראל. הישובים החקלאיים היהודים היו היחידים שעמדו כל הזמן לצד הבריטים, ומתיישביהן הגנו בחירוף נפש על אדמותיהם. אורד [וינגייט] היה משוכנע שלא רק ליהודים אלא גם לערבים היה נחוץ הביטחון ואותו ניתן היה להשיג רק עם סילוק הכנופיות הערביות….. הערבים המקומיים התחננו בפניו שיחסל את הטרוריסטים גם בכוח הנשק. אנשים שוכחים לפעמים כי בימים הקודרים ההם הרגו אנשי הכנופיות יותר ערבים שוחרי שלום מאשר יהודים."
"…בימים הסוערים ההם נצטיירה מפת ארץ ישראל בדימיונם של מרבית האנגלים כשהיא צבועה באדום. נראה כי הם שכחו כי ארץ ישראל לא הייתה מעולם מושבה בריטית בבעלות בריטית. הם התעלמו מהעובדה שהממשלה הבריטית ניהלה את ארץ ישראל מתוקף המנדט שקיבלה מחבר הלאומים וכי חובתה הראשונה של ההנהלה הזו היא לשמור על החוק ועל הסדר בלי להתערב הסכסוכים מקומיים…. לרוע המזל ולרוע מזלנו היו מאות שנים של דעות קדומות אנטי יהודיות וכוח הממון של הנפט במדינות ערב חזקים מאד… וזאת הסיבה שתכניותיו של ויינגיט [בדבר הקמת צבא יהודי] נשארו גנוזות בפיקוד הצבא הבריטי".

השארת תגובה