נחתמה הצהרה משותפת בין רשות המסים ומשרד האוצר השוויצרי

tax_isr_swsמנהל רשות המסים משה אשר חתם אתמול יחד עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים בינלאומיים, יורג גאסר, על הצהרת כוונות בנושא חילופי מידע אוטומטיים (CRS) בנוגע לחשבונות פיננסיים במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בנושא חילופי מידע, סיוע באכיפה שוויונית של המס בישראל, תשלום מס אמת וצמצום ההון השחור. מהלך זה הוא תולדה של משא ומתן של היחידה למיסוי בינלאומי של רשות המסים בחודשים האחרונים עם משרד האוצר השוויצרי.

ה-CRS) Common Reporting Standard ) הינו הסכם הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה-OECD . במאי האחרון חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, על הסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי. על פי ההבנות העברת המידע בין המדינות לגבי יתרות לשנת 2018 תחל בספטמבר 2019.

משה אשר ציין כי "שיתוף הפעולה המתהדק בין המדינות יגביר את המידע שיגיע לרשות המסים באשר למידע הפיננסי של תושבי ישראל בתאגידים פיננסים בשוויץ וכך תסייע באכיפה שוויונית של  המס בישראל ותשלום מס אמת וצמצום ההון השחור."

צעד זה מתווסף להרחבת היקף שיתוף הפעולה בין המדינות בנושא חילופי מידע. החל משנת 2017 יחלו המדינות להחליף מידע על פי דרישה גם על מידע בנקאי זאת לאור העובדה ששתי המדינות חתמו על האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס ואשררו אותה בהתאם לדינים הפנימיים שלהן.

השארת תגובה