הנופלים בקרב

wwiiמלחמת העולם הראשונה הייתה המלחמה התעשייתית הראשונה של האנושות. מימדי ההרג היו בלתי נתפסים וחסרי כל תקדים. מיתוס חוויית המלחמה, לידתו וטיפוחו, הוא הציר המרכזי שסביבו טווה ג'ורג' מוסה את סיפור התגבשותה של תופעת המלחמה המודרנית. ההרג ההמוני והמאורגן – אם במלחמה ואם על פי גזירת השלטונות – הטביע את חותמו על תחומים רבים בחיים הציבוריים, קיטב אותם וסלל נתיב לשלב חדש, הרסני ונורא, בתולדות הלאומיות. מלחמת העולם הראשונה עומדת במוקד הספר הזה, שכן בה לבש המפגש עם ההרג ההמוני ממד חדש, אשר תוצאותיו הפוליטיות השפיעו השפעה עמוקה על החיים המדיניים בתקופה שבין שתי המלחמות. אך לא סיפור הלחימה ותוצאותיה הוא שממקד את שימת הלב של ההיסטוריון אלא תהליך זכירתו והנצחתו: תהליך הפיכתה של חוויית הדמים הנוראה למיתוס משלהב ורב עוצמה. ג'ורג' ל. מוסה מעלה מן הספרות, מן האנדרטות, מן הסרטים, מגלויות הדואר וממצבור גדול של מוצרי טריוויה, שצמחו מן המחלמה פרטים מרתקים על פרקי התגבשותו של מיתוס זה. בשיטות לא שגרתיות ובעזרת אמצעים ועדויות שאינם משמשים בדרך כלל את ההיסטוריונים מעמיד המחבר תמונה מרחיבת דעת של אחת התופעות החשובות ביותר במאה העשרים.

השארת תגובה