ישראל מהמדינות הריכוזיות ביותר ביצוא בעולם

לאחרונה פורסם דוח הריכוזיות של מכון היצוא, ממנו עלו ממצאים המצביעים על ריכוזיות הולכת וגדלה ביצוא הישראלי ותלות גוברת של היצוא (והמשק כולו) במספר מצומצם של חברות. נתוני 2015 הצביעו על התחזקות המגמה, כאשר בשנה זו משקל 10 חברות היצוא הגדולות במשק טיפס לשיא של 51.3%.

בהתבסס על נתוני ארגון הסחר והפיתוח של האו"ם, הבוחן את רמת הריכוזיות ביצוא מדינות, ערכה היחידה הכלכלית במכון היצוא ניתוח השוואתי שבחן את רמת הריכוזיות ביצוא בכל מדינה. מדד האו"ם מדרג את רמת הריכוזיות בין 0 ל-1, כאשר 1 הוא יצוא ריכוזי ו-0 הוא יצוא מבוזר. מהניתוח עולה כי ישראל היא כלכלה בה היצוא ריכוזי באופן חריג: על פי המדד, רמת הריכוזיות ביצוא מישראל עומדת על 0.287 נק', בעוד ממוצע הריכוזיות העולמי עומד על 0.079 בלבד.

מהשוואה בין רמת הריכוזיות ביצוא של ישראל ובין הממוצע באזורי סחר שונים עולה כי ישראל ריכוזית יותר ממדינות אסיה, אירופה, אמריקה הצפונית והדרומית ואוקיאניה, כאשר רק ממוצע מדינות אפריקה גבוה יותר מזה של ישראל. עוד עולה מההשוואה, כי ישראל ריכוזית הרבה יותר ממדינות הדומות לה כמו אירלנד, קוריאה, פינלנד ושבדיה והיא מדורגת לצד מדינות כמו אלבניה, אוזבקיסטאן ולאוס.

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "הריכוזיות הגבוהה המאפיינת את היצוא הישראלי הופכת את הכלכלה הישראלית לחשופה באופן משמעותי בפני משבר ענפי עולמי העשוי להתרחש כתוצאה משינויים טכנולוגיים דרמטיים, או כתוצאה משינויים חדים בביקוש העולמי. אנו מברכים על כוונת שר האוצר, שרואה את הצורך בתמיכה ובעידוד יצואנים בינוניים וקטנים, על מנת להגדיל את חלקם בסך היצוא, ומאידך להמשיך לעודד כניסתם של תאגידים וחברות בינלאומיות גדולות במגוון ענפי פעילות וזאת על מנת להביא לביזור הריכוזיות ביצוא הישראלי".

נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין: "מדובר בעוד אחד מפירות הביאושים של חוק עידוד השקעות הון, שאינו חוק לעידוד השקעות הון, אלא חוק האמור לעודד את היצוא התעשייתי. המנגנון למתן הטבות על פי חוק עידוד השקעות כשל בכל מובן שהוא, שכן הוא קובע כי הטבות מס במיליארדים רבים יינתנו לריכוז מצומצם ביותר של החברות החזקות והמבוססות ביותר במשק הישראלי, והן אלה הנהנות באמת מתמיכת המדינה בביצוע הייצוא. הכישלון הוא כפול: היצוא לא עלה והריכוזיות התחזקה".

לין הוסיף, שהתמיכה שמכון הייצוא יכול להעניק ליצוא הישראלי בטלה בשישים לעומת הטבות המס המופלגות המוענקות לחברות החזקות, שעל פי הערכות משרד האוצר עומדות על כ-8 מיליארד שקל בשנה".

export_const

השארת תגובה