הכלכלה בשחר ההיסטוריה

Ecomomy_Historyכלכלת העולם הקדום שלפני תקופת יוון ורומא כמעט ולא נחקרה בצורה שיטתית ומקיפה על ידי חוקרים מתחום הכלכלה. יתרה מכך, חוקרים רבים היו בדעה שעולמם של תושבי מסופוטמיה ומצרים הקדומה היה פרימיטיבי ומבוסס על ייצור לקיום בלבד, הכלכלה הייתה מבוססת על יחסים חברתיים של הדדיות, ייצור משותף וחלוקה של מוצרים על ידי השליטים. , לעומת זאת, בוחן ספר זה את הכלכלה העתיקה כבני אדם שצורת חשיבתם ומניעיהם דומים לאלו של אנשים בימינו: אנשים שבנו מוסדות כלכליים כפי שאנו מכירים היום, עם ההתאמות המתחייבות מהטכנולוגיה ומהתרבות השונות שבין התקופות

הספר (לקריאת דפים נבחרים ליחצו כאן) מוכיח שמוסדות כלכליים אלו מילאו תפקיד מרכזי בחיי החברה של מסופוטמיה ומצרים, ומתעכב במיוחד על מסופוטמיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפסה"נ. עשרות אלפי מסמכים של סוחרים אשורים קדומים הכוללים מכתבים, חוזים, הסכמים עם שליטים ותעודות על דיונים בבתי דין של הסוחרים – מאפשרים להוכיח את קיום המוסדות ולפתוח צוהר להבנת חיי הסוחרים והתנהלותם הכלכלית. הספר גם מתאר בקצרה את החיים הכלכליים במצרים הקדומה על מרכזיותם של המוסדות הכלכליים של השוק, המחירים והכסף בה. לדף הספר בהוצאת הספרים. 

 

השארת תגובה