חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A עם תחזית יציבה

moodysחברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P הודיעה היום (5/2/2016) כי אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה שלA+ עם תחזית יציבה. מדובר באשרור דירוג שני מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים בחודש יוני 2015.

בהודעה לעיתונות שפרסמה החברה, צוין שאשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים כי הממשלה החדשה תשמר את המדיניות הפיסקאלית היציבה ולפיכך תשמור על נטל החוב הממשלתי יציב, חרף הוצאות נוספות שהוסכמו במסגרת הקמת הממשלה. כמו כן, נכתב כי להערכת החברה הגרעון הצפוי בשלוש השנים הקרובות יהיה נמוך מ-3%. בדוח אף צוין כי התחזית היציבה משקפת את הערכת S&P כי השפעת הסיכונים הביטחוניים על כלכלת ישראל תיוותר מוגבלת.

חברת הדירוג מציינת לטובה את מאמצעי הממשלה בתחום הדיור. על פי הודעת החברה, הממשלה מיישמת שורת צעדים במטרה לשחרר קרקעות לפיתוח, להפחית ביורוקרטיה על מנת להאיץ את תהליכי אישורי הבנייה ובנוסף, משנה קריטריונים למכרזי בנייה. חברת הדירוג מעריכה כי בהינתן ההיצע הקיים בשוק הדיור, הזמן שנדרש לבנייה והגידול המתמיד בביקוש, פעולות הממשלה לא ייענו באופן מלא על המחסור בהיצע בתקופה הקרובה.

נציגי חברת הדירוג מדגישים בהודעתם את חוזקות הליבה של דירוג האשראי, כגון: כלכלה מגוונת ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים ומסגרת מוניטרית גמישה. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל חוב גבוה, סיכונים גיאו-פוליטיים והשלכותיהם הכלכליות.

ב-S&P מעריכים כי עקב ניהול התקציב ללא אישור הכנסת במרבית שנת 2015, הגרעון בשנה זו יעמוד על 2.2%. האנליסטים אף מציינים כי למרות ההוצאות הנוספות הצפויות בעיקר בתחומים של החזרת הזכאויות לקצבאות ילדים והגדלת המשאבים בבריאות וחינוך, הגרעון הממשלתי יהיה נמוך מ-3% בשנים הקרובות. תחזיות הצמיחה והגירעון של חברת הדירוג תומכות בהערכה כי נטל החוב ביחס לתוצר צפוי לרדת מעט ב-3 השנים הקרובות, אף מבלי לשקלל הכנסות פוטנציאליות ממכירת קרקעות או תהליכי הפרטה.

עוד מצוין בדוח כי ביצועים חזקים בתחום היצוא, החשבונות החיצוניים החזקים של ישראל והגמישות המוניטרית של המדינה מהווים נקודות חוזק בדירוג האשראי שלה. מחירי הדיור מצוינים כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי והאנליסטים סבורים כי הממשלה החדשה מתכננת להגדיל את ההיצע בשוק.

חברת S&P מציינת כי שיפור ניכר במצב הגיאופוליטי ויישום מדיניות פיסקלית אחראית אשר תעלה  על ציפיות האנליסטים ותביא לירידה משמעותית בנטל החוב או בהוצאות הריבית, עשויים להביא להעלאת דירוג. לחליפין, תחזית צמיחה כלכלית חלשה, עלייה בגירעונות הממשלה והחוב הממשלתי או אובדן נתפס של התמיכה הבינלאומית אשר יגרום לבידוד הכלכלה הישראלית, עלולים לפגוע בדירוג האשראי של ישראל.

להלן הדירוג הנוכחי של ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:

S&P A+ יציב
פיץ' A יציב
מודיס A1 יציב

 

 

 

 

 

השארת תגובה