ההגירה – הנושא הבולט בסיכום הפוליטי של 2015 בעולם

african-migrants_marenostrum1בשנת 2015 התבססה ההגירה, על מקורותיה וגווניה השונים – פליטים מאזורי מלחמה או מחפשי עבודה – כנושא מוביל בשיח הציבורי בדמוקרטיות המערביות. המועמד הרפובליקני המוביל במרוץ לנשיאות ארצות הברית, דונאלד טראמפ, עלה על גלי האנטגוניזם להגירה. בשוויץ גרפה ניצחון סוחף בבחירות מפלגת העם, הדורשת להגביל את היקף ההגירה. סוגיה זו מיקדה את הדיון גם בבחירות האזוריות, שנערכו באחרונה בצרפת – לא מעט בצל מתקפת הטרור המשולבת, שבוצעה בפריס. צרפת עצמה, היא בין מדינות האיחוד האירופי, המתקשות לגבש מדיניות אחידה להתמודדות עם הבעיה, המעמתת עקרונות של אופי לאומי עם ערכים הומניים.

ככלל, במדינות המערב, ככל שגברו היקפי ההגירה נעו המערכות הפוליטיות, בעקבות דעת הקהל, לכיוון שמרני יותר. החשש משינוי אופיין של מדינות עקב היקפי הגירה משמעותיים מזין מגמה זאת. אפשר שדברי הקנצלרית אנגלה מרקל בדבר רצונה "להפחית דרסטית" את מספר המהגרים, המגיעים לגרמניה מסמנים מפנה קרוב במדיניות ההגירה הגרמנית לאחר שבמהלך 2015 נכנסו למדינה כמיליון מהגרים.

לדברי גדעון סער לשעבר שר הפנים, מבחינת ישראל, לסוגיית ההגירה נודעת משמעות אסטרטגית ויש לה השלכות נרחבות לביטחון הלאומי, במובנו הרחב. ישראל, המתאפיינת באורח חיים מערבי וברמת חיים גבוהה יחסית, מוקפת מדינות נחשלות. ובנוסף, היא המדינה המערבית היחידה שיש לה גבול יבשתי עם אפריקה, "יצואנית הגירה" אדירה למערב. כן היא חשופה לשטף של חדירת שוהים בלתי-חוקיים פלסטיניים.

בניסיון לבחון אפשרויות של מענה לאתגר, חשוב להבין, כי תנועות ההגירה מתאימות את עצמן למדיניותן של מדינות היעד השונות. ככל שהמדיניות היא "רכה", כך יוסט זרם המהגרים אליה ויגבר, ולהיפך. דוגמאות מנוגדות שימחישו משוואה זו הן שבדיה ואוסטרליה.
במשך שנים נקטה שבדיה מדיניות ליברלית ביחס להגירה. זו כללה תנאי רווחה ואינטגרציה נוחים ולכן נמשכו אליה רבים. זאת ועוד, תושבות-קבע ניתנת בשבדיה לפליטים או לחסרי אזרחות לאחר ארבע שנים, ואזרחות ניתנת לאחר מספר שנות תושבות. אין תמה, שתנאים אלה עודדו הגירה למדינה זו. בהשוואה ליתר מדינות האיחוד האירופי, שבדיה הכירה באחוז הגבוה ביותר של בקשות מקלט (77 אחוזים מהפונים). בשנת 2014 עמד מספר מבקשי המקלט בה על מעל 80 אלף – עליה של 50 אחוזים מהשנה הקודמת, אז הודיעה שבדיה, כי תציע יישוב קבע למהגרים מסוריה. ב-2015 אישרה שבדיה קבלת כ-190 אלף מהגרים. ואכן, בשנים האחרונות הופכת זו בתהליך מהיר למדי, ולגיטימי, ממדינה הומוגנית למדינה רב-תרבותית. שבדיה גם ביקרה מדינות אחרות באירופה בשל גישתן הקשוחה יותר כלפי הגירה. עם זאת, על רקע נחשול מהגרים מתגבר דרך גשר ה"אורסונד" המחבר את שבדיה ודנמרק ולמראה הרבים הישנים באוהלים בכיכרות הערים, ניכר בשבדיה שינוי באווירה ביחס לנושא ההגירה. הממשלה החלה לפעול לשינוי מדיניות. בין היתר, הותנע תהליך חקיקתי שיאפשר את סגירת הגשר ותוגבר איושן של העמדות לבידוק דרכונים בגבולות. נראה שצעדים אלה צמצמו את זרם ההגירה. ראש הממשלה, שאך לפני חודשים ספורים אמר: "אירופה שלי אינה בונה גדרות וחומות" התבטא באחרונה, כי "שבדיה אינה מסוגלת להתמודד עם מספר כה רב של בקשות מקלט".
דוגמה שונה מספקת אוסטרליה, שביסודה היא מדינת הגירה, אך מדיניותה בנושא זה היא נוקשה ומתאפיינת בשליטה בררנית בבאים בשעריה. לאוסטרליה יתרונות כלכליים וסוציאליים, אך אוכלוסייתה אינה גדולה ועל כן קיים בה חשש משינויים דרמטיים באופי הלאומי והתרבותי של החברה.
ביולי 2013 חתמו אוסטרליה ופפואה גינאה החדשה על הסכם בדבר "ישוב מחדש" (פתרון PNG), שעל פיו הועברו לפפואה גינאה החדשה מהגרים בהנחה שיימצאו זכאים למעמד של פליטים. בין היתר הורחב באופן משמעותי מתקן באי מאנוס, שאליו נשלחים המהגרים טרם ההעברה ל-PNG. אם מתברר שאין הם זכאים למעמד של פליטות, הם יישארו במתקן, יוחזרו לארץ המוצא או יועברו למדינה שלישית. כצפוי, אירגוני זכויות אדם מתחו ביקורת על מדיניות זו. יצויין שמדיניות ה-PNG ננקטה לאחר שנים בהן הגיעו לאוסטרליה מהגרים רבים. קודם לכן, בתחילת המילניום הנוכחי, ננקטה מדיניות "Pacific Solution", שבמסגרתה הועברו המהגרים "להערכה" במתקנים באיים נאורו ומאנוס. מדיניות זו, שהרתיעה מהגרים וצמצמה את  מספרם, ננטשה ב-2007 (עקב התפתחויות פוליטיות-פנימיות) ושוב גבר זרם המבקשים מקלט חוקי באוסטרליה.

השארת תגובה