בנקאות צל – בנקאות שאולי היא לא כל כך אפורה

bank-calculator'בנקאות צל' היא שמה של פעילות תיווך אשראי חוץ-בנקאית שהולכת ומתפתחת בעולם. דוגמאות בולטות לבנקאות צל הן קרנות כספיות מבטיחות תשואה, איגוח, קרנות גידור, ברוקרים ודילרים המספקים אשראי ללקוחותיהם, וחברות לתיווך אשראי חוץ-מוסדי. הצמיחה של בנקאות הצל בעולם בשנים 2011–2014 עלתה על צמיחת הבנקים. בשנת 2014 לבדה גדלו נכסי בנקאות הצל ב-2 טריליון דולרים והגיעו ל-80 טריליוני דולרים.תיווך האשראי החוץ-מוסדי בישראל הוא חלק ממערכת בנקאות הצל, שהולכת ומתפתחת בעולם. מדובר  בחברות שעיסוקן המרכזי הוא העמדת אשראי, והן אינן בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.

בבנקאות הצל, ובפרט בתיווך אשראי חוץ-מוסדי, גלומים יתרונות רבים, ובראשם הגדלת היצע ומגוון מקורות האשראי במשק והנגשתו לציבור רחב של לווים שאולי אינם יכולים לקבל אשראי מהבנקים. בנקאות הצל אף תורמת להגברת התחרות בתוך המערכת הפיננסית. ואולם לצד יתרונות אלו  גלומים בפעילות בנקאות הצל גם סיכונים, שעלולים להשפיע על היציבות הפיננסית ועל המשק ולהגדיל את פגיעותו למשברים. במקרה של מספר גופים פיננסיים בבנקאות הצל, או גוף בודד, הנקלעים למצוקה יש חשש שהנזק יועצם ויעבור למגזרים אחרים באמצעות קשרי גומלין בין בנקאות הצל לבין יתר המערכת הפיננסית. כך עלולה להיווצר מצוקת מימון של מתווכים פיננסיים, שגוררת מחנק אשראי, המשפיע לרעה על הפעילות הריאלית במשק. דוגמאות להשפעתם של משברים פיננסיים בענף התיווך החוץ-מוסדי על הפעילות במשק כולו ניתן להביא מהמשברים שהתפתחו בדרום קוריאה ובניו-זילנד.

 

השארת תגובה