קולומביה – הכלכלה הרביעית בגודלה באמריקה הלטינית וישראל – חתמו על הסכם שיתוף פעולה במו"פ

colombiaאמש נחתם הסכם שת"פ במו"פ תעשייתי בין ישראל לקולומביה. הסכם זה מצטרף לשורת הסכמים ביו ישראל למדינות אמריקה הלטינית בניהן: ברזיל, מקסיקו, ארגנטינה ואורוגוואי. ההסכם יאפשר לחברות משתי המדינות לבצע פרויקטים משותפים במו"פ תעשייתי ובהתאמת מוצרים לשוק הקולומביאני במימון ממשלתי.

אבי חסון, המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה: " הסכם זה יעודד מיקוד של התעשייה הישראלית במגוון תחומים טכנולוגיים מול התעשייה הקולומביאנית. פוטנציאל שיתוף הפעולה מול קולומביה הוא גדול ומשמעותי ובאמצעותנו יוכלו חברות ישראליות להיחשף לחברות ולשיתופי הפעולה האפשריים"

ישראל שמאי, מנהל שיתופי הפעולה של  המדען הראשי  עם האמריקות: "ההסכם עם קולומביה הוא נדבך נוסף בפעילות האמריקות של המדען הראשי שנועדה לכונן קשרי חדשנות עם מדינות וגופים באמל"ט. תכניות אלה מאפשרות לחברות הישראליות לגשר ביתר קלות ובפחות סיכון על האתגרים הכרוכים בפעילות עסקית בשוקי אמל"ט, וכוללות תמיכה במו"פ במימון ממשלתי במסלולים הבילטרליים, תמיכה בשת"פ ישיר עם חברות גדולות מהאזור, השתתפות בפרויקטים הממומנים ע"י הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB) ומסלול ייחודי להתאמת מוצרים קיימים לדרישות השוק באמל"ט".

קולומביה הנה הכלכלה הרביעית בגודלה באמריקה הלטינית, אחרי ארגנטינה, ברזיל ומקסיקו, מאופיינת בשוק חופשי, ממשל יציב וצמיחה כלכלית קבועה במידה רבה כתוצאה משיפורים בתחום היזמות כמו גם הפתיחות בתחום המסחר וההשקעות. רפורמות שהונהגו במדינה התמקדו בשיפור הרגולציה ועידודו של מגזר פרטי חזק. הסכם כזה פורש תשתית עבודה עבור החברות הישראליות ויאפשר להם ליהנות מסיוע בחיפוש פרטנר ומימון פרויקטים משותפים.

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מיוחד לקדם פעילות עסקית עם מדינות אמל"ט במגוון המישורים: ייצוא, סחר ושיתופי פעולה במו"פ.

צבר ההסכמים באמל"ט משרת מטרה חשובה מעבר לייעוד המקורי של מימון פרויקטים משותפים והיא בניית גשר בין ישראל לכל מדינות אמל"ט במגוון מישורים עסקיים.

ההסכם נחתם על ידי שגריר ישראל בקולומביה מר מרקו (משה) סרמונטה  ושרת החוץ הקולומביאנית הגב' María Ángela Holguín Cuéllar וייושם על ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות מחלקת אמריקות ובקולומביה על ידי הרשות הלאומית למדע וטכנולוגיה. קידום ההסכם נעשה בסיוע משרד רוה"מ, משרד החוץ ומנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.

ארז זיונץ, הנספח המסחרי של מינהל סחר חוץ בקולומביה, המוביל את פעילות משרד הכלכלה והתעשייה אל מול השוק המקומי ואשר ילווה מקרוב את יישום ההסכם הוסיף כי "קולומביה הנה הכלכלה הרביעית בגודלה באמריקה הלטינית, אחרי ארגנטינה, ברזיל ומקסיקו, מאופיינת בשוק חופשי, ממשל יציב וצמיחה כלכלית קבועה במידה רבה כתוצאה משיפורים בתחום היזמות כמו גם הפתיחות בתחום המסחר וההשקעות. רפורמות שהונהגו במדינה התמקדו בשיפור הרגולציה ועידודו של מגזר פרטי חזק. הסכם כזה פורש תשתית עבודה עבור החברות הישראליות ויאפשר להם ליהנות מסיוע בחיפוש פרטנר ומימון פרויקטים משותפים. השוק המקומי בקולומביה הנו שוק מפותח ה"צמא" לחדשנות ישראלית, הסכם זה פותח הזדמנויות רבות לחברות ישראליות המעוניינות לפרוץ לשוק הקולומביאני בפרט ולשווקים של אמריקה הלטינית בכלל."

השארת תגובה