המפגש הראשון של קבוצת העבודה ישראל-סין התמקד בתחום המים

waterהמפגש הראשון של קבוצת העבודה הבילטרלית בנושא טכנולוגיות סביבה ישראל- סין התקיים ביום רביעי  18/11/2015. קבוצת העבודה הוקמה בהמשך להחלטת ממשלה 251 מיום 19/05/2013 בנושא "חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין", לאחר ביקור רוה"מ בסין, ומכוח החלטת ועדת השרים לתיאום שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין ביום 20/05/2014 בנושא התנעת תכנית לקידום והרחבת הקשרים הכלכליים בין ישראל וסין.

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר ישראל דנציגר, משמש כיו"ר קבוצת העבודה מצד ישראל, ומנכ"ל תחום הסביבה בנציבות הלאומית לפיתוח ורפורמה (NDRC) הוא היו"ר מצד סין. מעל קבוצות העבודה פועל צוות משימה בין-משרדי בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה אשר מרכז את המאמץ הממשלתי ופועל מול הצוות הממשלתי הסיני המקביל.

מפגש קבוצת העבודה התמקד הפעם בתחום המים (מדיניות וטכנולוגיות), בדגש על הנושאים: שימור מים, התפלת מי ים, טיפול בשפכים ושימוש חוזר בשפכים. במסגרת המפגש נדונו צעדים ואבני דרך להמשך הפעילות המשותפת ברמה הפרקטית.

הנושאים שנדונו:

א. קביעת צוותי עבודה לליווי שוטף של שיתוף הפעולה – בהשתתפות נציגי משרד הכלכלה, רשות המים, משרד רוה"מ ומשרד החוץ. המשרד להגנת הסביבה ירכז את העבודה בצד הישראלי; מיסוד China-Israel Water Efficiency Forum – פורום בו ניתן לקיים סמינרים ומפגשים להחלפת מידע בנושאי מדיניות וטכנולוגיה בהשתתפות נציגי ממשלה, אקדמיה ותעשייה וכן פעילויות נוספות לקידום פעילות עסקית;

ב. בחינת קידום פרויקטי הדגמה ברמות שונות בשתי המדינות – רשויות מקומיות, מוסדות מחקר, מגזר תעשייתי/עסקי;

ג. הרחבת השימוש בפרוטוקול הפיננסי (China-Israel Financial Protocol ) – הפרוטוקול קיים מ-1995 ומאפשר יצירת תשתית נוחה לביצוע עסקאות ייצוא, על ידי ביטוח האשראי בעסקה בגיבוי ערבות של מדינת ישראל לצד ערבות מקבילה של ממשלת סין. נבחנת הרחבת השימוש בפרוטוקול לקידום סחר בטכנולוגיות מים וסביבה;

ד. קידום תכנית הכשרות – הכשרת אנשי ממשל ומקצוע מסין על בסיס ידע ישראלי

​המשלחת מסין כללה 34 נציגי ממשל ומגזר עסקי, כאשר בראש המשלחת עמד מנכ"ל תחום הסביבה ב-NDRC, חה בינג-גואנג (He Bingguang). הנציבות הלאומית לפיתוח ורפורמה National Development and Reform Commission  היא סוכנות ניהולית שתפקידה ללמוד ולגבש מדיניות להתפתחות כלכלית וחברתית, לשמור על ההתפתחות הכלכלית וללוות את הרפורמה של המערכת הכלכלית בסין. בתוך הנציבות נמצאת המחלקה לשימור משאבים והגנת הסביבה שאחראית לגיבוש ויישום של מדיניות כלכלית הקשורה לשימור וניצול משאבים.

​בנוסף למפגש קבוצת העבודה, התקיימו במסגרת הביקור סדנה עם רגולטורים בנושא מדיניות משק המים, מפגש עסקי של חברות ישראליות וסיניות וכן סיורים מקצועיים לתאגיד הגיחון, לשפד"ן ולמתקן ההתפלה באשדוד.

השארת תגובה