היעד: 135 מיליארד דולר ביצוא ישראלי עד שנת 2020

Export-Stampנשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש, יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי ומנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה אוהד כהן הגישו לשר הכלכלה אריה דרעי את מסמך "יצוא ישראל", מפת הדרכים ליצוא הישראלי. במסך מציג הצעות אופרטיביות להאצת היצוא והמשק הישראלי. היעד שהציגו במכון היצוא הוא הגדלת היצוא הישראלי לכ-135 מיליארד דולר עד שנת 2020.

לכתיבת המסמך היו שותפים מאות יצואנים, והוא הוגש לאחר עבודה נרחבת שנעשתה בשנה האחרונה, בעקבות נתונים מדאיגים לגבי ירידה מתמשכת ביצוא.

במסגרת מהלך זה הוקמה ועדה מייעצת, בה חברים בכירים במשק הישראלי, נערכו שולחנות עגולים עם מאות יצואנים במהלכם הציפו היצואנים את האתגרים הניצבים בפניהם בנושאים שונים הקשורים לכל הענפים, הוקמה פלטפורמה אינטרנטית לחוכמת ההמונים לשיתוף היצואנים ולדיונים בנושאי הגדלת היצוא, החסמים ליצוא וכלי סיוע, בוצע מחקר כלכלי מקיף הבוחן את תרומת היצוא למשק הישראלי וכן נערך סקר בקרב כ- 300 יצואנים לבחינת יתרונות, חסמים, וקשיים אחרים העומדים בפני היצואנים.

במסגרת המהלך נשמע קולם של למעלה מ-500 יצואנים מהסקטורים השונים (בשולחנות העגולים, בסקר היצואנים ובאתר המקוון), לצד קולם של אנשי ממשל, אקדמיה ונותני שירותים שונים, בנושאי אתגרי היצוא של ישראל. זאת תוך הכרה ברורה שהיצואנים הם אלו המכירים טוב מכולם את האתגרים והחסמים, כמו גם את יכולות התעשייה הישראלית אל מול המתחרים בעולם.

כמו כן, עלה כי היצואנים הקטנים מתמודדים עם אתגרים שונים ייחודיים להם, המקשים עליהם את פעילותם העסקית ועל כן הוחלט לשים דגש על מגזר זה בשנים הקרובות.

המסמך מגדיר את החסמים העיקריים שהעלו היצואנים לגידול ביצוא וכן את הפתרונות האפשריים לחסמים הללו.

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: "היצוא התעשייתי הוא מנוע הצמיחה והתעסוקה החזק במשק. היחלשות היצוא בשנים האחרונות הביאה לירידה מיידית בצמיחת המשק. אנחנו נחושים לממש את פוטנציאל הצמיחה המלא של המשק באמצעות חיזוק כושר התחרות של התעשייה ופועלים מול הממשלה לייצר תוכנית כוללת שתעבור כבר במסגרת תקציב 2015-2016. התוכנית כוללת הפחתת מס החברות לחברות מייצאות, הגדלה משמעותית בתקציבי עידוד היצוא והפחתת רגולציה".

יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי: "היצוא הוא סם החיים של המשק הישראלי. בזמן שמדינות אחרות הגדילו מאוד את היצוא, ישראל נשארה במקום. גידול של כל מיליארד שקל ביצוא יביא לגידול של 675 מיליון שקל בתוצר ולכ-2,500 משרות חדשות במשק.

"חשיבותו של היצוא לצמיחת המשק, לתעסוקה איכותית, למשיכת כוחות חזקים ויצירתיים ולחיזוק הפריפריה איננה מוטלת בספק. בכלכלה קטנה כשל מדינת ישראל, ישנו הכרח לקיום ולצמיחה של מגזר יצוא משגשג ופורח. כולי תקווה כי העבודה המאומצת שעשו מכון היצוא, הועדה המייעצת, היצואנים הרבים והשותפים למהלך תישא פרי וכי יחד נצליח במשימה הלאומית של הגדלת היצוא והצמיחה".

מנהל מינהל סחר חוץ אוהד כהן: "החברות היצואניות הן המצטיינות מקרב התעשייה הישראלית ותרומתן משמעותית ביותר ברמה הלאומית, תוך השפעה ישירה על התוצר והתעסוקה. הפריון שלהן הוא הגבוה ביותר והן אלה שעומדות בחזית החדשנות הטכנולוגית.

"מינהל סחר חוץ פועל בשנים האחרונות נמרצות למען הגדלת הייצוא וגיוונו וזאת באמצעות מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה, ניהול והרחבת מערך הסכמי הסחר של מדינת ישראל והפעלת קרנות סיוע ייעודיות ליצואנים. יש להעלות את נושא הייצוא לראש סדר העדיפויות הלאומי מאחר והיצוא מהווה מרכיב משמעותי בצמיחת המשק הישראלי".

שר הכלכלה אריה דרעי: "מאחר ועיקר פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי הוא בקרב העסקים הבינוניים והקטנים, ובשל בעיית הריכוזיות ביצוא הישראלי (כ-50% מסך היצוא הישראלי נעשה ע"י כ- 10 חברות גדולות), היעד שלנו הוא עידוד אותם יצואנים קטנים והגדלת חלקם בעוגת היצוא. אנחנו נביא בקרוב החלטת ממשלה לחיזוק הייצוא. משרד הכלכלה בראשותי פועל לסייע למאמצי השיווק, הפיתוח והייצוא של כלל העסקים במשק בדגש על עסקים קטנים ובינוניים וכבר בתקופה הקרובה נביא בשורות לתעשייה".

השארת תגובה