סיוע מהיר לתעשיית התיירות הישראלית בעת משברים גאו-פוליטיים

touristהממשלה אישרה רשת ביטחון כלכלית לענף התיירות. ההחלטה החשובה לפיה לא מחכים למצב חירום ונערכים מבעוד מועד למתן סיוע והקלות לענף במקרים של משבר גאו-פוליטי, אמורה לסייע רבות לענף התיירות ותתרום ליציבות התעשייה.

ענף התיירות מושפע מאד ממשברים פוליטיים והתנודות בכניסת התיירים לישראל בעקבות אירוע בטחוני – פוליטי יכולות להיות בנות עשרות אחוזים במהלך ולאחר האירוע. המציאות הבטחונית בישראל לפיה מדי כמה שנים מתרחש מבצע צבאי או מלחמה יוצרת חוסר ודאות גדול בענף התיירות המשפיע מאד על ההשקעה בתשתיות התיירות (בישראל חסרים אלפי חדרי מלון) ועל קיומם של אירועים, כנסים, הופעות חיות ועוד.

על פי ההצעה שאושרה בממשלה, צוות מיוחד בראשות מנכ"ל משרד התיירות יכונס בתוך 14 יום ממועד האירוע ויגבש המלצות לממשלה על אופן הטיפול במשבר, הכלים והיקף הסיוע הדרושים לתעשיית התיירות. בין חברי הצוות יהיו מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציג מטעמו  וראש אגף התקציבים.

ההחלטה על הצורך בבניית "ארגז כלים" לסיוע לתעשיית התיירות לאחר אירועים גיאו-פוליטיים התקבלה בעקבות המלצות צוות בין משרדי, בראשות מנכ"ל המשרד, מר אמיר הלוי, ובהמשך להחלטת הממשלה בנושא מספטמבר 2014, בעניין סיוע לתעשיית התיירות לאחר מבצע "צוק איתן". על פי ההחלטה, בהתקיים אירוע גאו-פוליטי יוקם לבקשת מנכ"ל משרד התיירות צוות בראשותו ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו וראש אגף תקציבים, אשר ימליץ לממשלה על הכלים והיקף הסיוע הדרושים לתעשיית התיירות בעקבות האירוע, בהיוועצות עם המשרדים הרלוונטיים. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתוך 14 יום ממועד האירוע.

על פי דיווחי תעשיית התיירות הנזק שנגרם עד כה לתעשייה ולגורמים במשק הקשורים לה עקב אירועי השנה האחרונה מוערך ב-2 מיליארד ₪ בגלל ביטולי ההזמנות שמגיעים עד 2016. ראוי לציין כי הצוות הבין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד התיירות שמע גם את נציגי חברות התעופה וסבר כי יש להכלילן במתווה הסיוע שניתן לתעשייה בסכום של כחצי מיליארד ₪ ואף בארגז הכלים העתידי.

 

השארת תגובה