ממשלת ישראל מחלקת כ-5 מיליון ש"ח לבעלי רעיונות חדשניים שיתרמו לפתרון בעיות בתחום הבריאות הגלובאלית וביטחון המזון

GrandChallengesIsraelממשלת ישראל משיקה את הסבב השני בתכנית "אתגר" Israel Grand Challenges – העוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרים בתחום הבריאות במדינות מתפתחות.

עשרת המיזמים שזכו במענק בשנה שעברה כללו בין היתר מכשיר מתקדם לאבחון סרטן צוואר הרחם, כלי אבחון למלריה, מטהרי מים חדישים וכסאות גלגלים זולים לילדים שיאפשרו ניידות מקסימאלית ונגישות לחינוך * לעשרת המיזמים שיזכו השנה יחולקו על ידי המדען הראשי ומשרד החוץ (מש"ב) 10 מענקים של עד חצי מיליון ₪

שר הכלכלה ופיתוח הנגב והגליל, אריה מכלוף דרעי: "מדובר בתכנית יוצאת דופן אשר נותנת מענה לאוכלוסיות החלשות ביותר. רב אוכלוסיית העולם מוטרדת ממחסור באוכל, גישה מים נקיים וחשיפה למחלות. אנו מזמינים יזמים ישראלים לפתח טכנולוגיות שישפרו את איכות החיים של מיליארדים ברחבי העולם"

תכנית Grand challenges  הינה יוזמה בינלאומית הפועלת במדינות כגון ארה"ב, קנדה, הודו, ברזיל, סין ואחרות, ששמה לה למטרה לעודד פתרונות חדשניים עבור אתגרי בריאות ובטחון מזון גלובאליים, בדגש על מדינות מתפתחות. המדען הראשי במשרד הכלכלה בשיתוף מש"ב (הסוכנות הישראלית לסיוע ולשת"פ בינ"ל של משרד החוץ) ומשרד רה"מ משיקים היום את הסבב השני של  Grand challenges Israel (אתגר), המעודדת פיתוח פתרונות טכנולוגיים או חברתיים חדשניים בתחומי בריאות עולמית וביטחון מזון, בדגש על מדינות מתפתחות. התוכנית מעודדת חדשנות טכנולוגית ישראלית לשווקים חדשים ובמקביל מבטאת את המחויבות הישראלית לסייע למדינות אלה.

מדינות מתפתחות סובלות מאתגרים מורכבים של תת פיתוח ,היעדר משאבים, טכנולוגיות, כוח אדם מיומן ותשתיות מתקדמות, ולפיכך דרושים פתרונות חדשניים המתאימים לסביבה המורכבת. בישראל קיימת קהילה גדולה של מפתחים ויזמים – המתמקדים בעיקר בשווקים של מערב אירופה וצפון אמריקה – המחזיקים בידע ויכולות מחקר ופיתוח תעשייתי בתחומי מדעי החיים בכלל ובתחום בריאות הציבור על היבטיו השונים בפרט.

משרד הכלכלה באמצעות לשכת המדען הראשי מסייע לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל על ידי מגוון תכניות תמיכה.  במסגרת תמיכה זו, ולאור פעילות מש"ב של שיתוף הפעולה והסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל, יזמו משרד החוץ, משרד רה"מ ומשרד הכלכלה תכנית ייעודית שתופעל ע"י לשכת המדען הראשי  שמטרתה עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים לאתגרי בריאות במדינות מתפתחות – תכנית "אתגר" – Israel Grand Challenges.

במסגרת התכנית  יוקצו עד 500,000 ₪ כמענק פיתוח לצורך הוכחת היתכנות של רעיון חדשני שיתרום לפתרון בעיות בתחום הבריאות הגלובאלית ובטחון מזון. מטרת התוכנית לנתב את היזמים הישראלים לחפש פתרונות גם לשווקים במדינות מתפתחות– שווקים בהם קיים צורך דחוף לפתרונות מחד ופוטנציאל עסקי גדול ובלתי ממומש לתעשיין והיזם הישראלי מאידך.

עשרת המיזמים שזכו במענק בשנה שעברה כללו בין היתר מכשיר מתקדם לאבחון סרטן צוואר הרחם, כלי אבחון למלריה, מטהרי מים חדישים וכסאות גלגלים זולים לילדים שיאפשרו ניידות מקסימאלית ונגישות לחינוך.

המדען הראשי, אבי חסון: " "Grand Challenges" העולמית ובכללה תכנית אתגר הישראלית, מביאות לידי ביטוי את היכולות הישראליות בתחום החדשנות הטכנולוגית יחד עם רוח היזמות הישראלית הידועה בעולם.  שילוב של עשיית טוב, תרומה לאתגרים הגלובליים לצד חדירה לשווקים חדשים והתנסות במיזמים הפונים לקהלים וצרכים בלתי שגרתיים לתעשייה הישראלית עשויה להביא את היזם הישראלי להזדמנויות עסקיות נרחבות חדשות".

ראש מש"ב במשרד החוץ, השגריר גיל השכל :" תכנית ייחודית זו משקפת את רצונה של ישראל להמשיך ולסייע למדינות מתפתחות בתחומים הרלבנטיים להן, ומהווה את נקודת ההשקה בין הדיפלומטיה והחדשנות הטכנולוגית הישראלית ".

לאור מורכבות הסביבה העסקית במדינות המתפתחות, יסייעו לשכת המדען הראשי ומש"ב, ליזמים המעוניינים בכך, באיתור שותפים מתאימים לפיתוח ויישום המיזם במדינות היעד. אמות המידה לבחינת ההצעות הינן: השפעה פוטנציאלית על מצב הבריאות במדינות המתפתחות – מידת התרומה של תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות. אפשרות ליישום תוצרי המו"פ במדינות המתפתחות לצורך שיפור הבריאות, הצלת חיים ו/או הפחתת נכויות, המוצר והטכנולוגיה – גישה שונה ומקורית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע וקיום תכנית מו"פ ריאלית לתקופת הביצוע,  איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשות המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת, גמלון (Scalability) –  קיום תכנית ברורה ליישום תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור, חדשנות משולבת –  שילוב החדשנות הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג השפעה מרבית של תוצרי המו"פ על התמודדות עם אתגרי בריאות, לרבות שיתוף פעולה עם מיזמים חברתיים רלוונטיים במדינות המתפתחות

רשאים להגיש הצעות: חוקרים, יזמים, חברות קטנות ובינוניות (עד 100 עובדים), מוסדות מחקר ועמותות. הצעות שיימצאו מתאימות יזכו במענק בשיעור של 90% מהתקציב המאושר למיזם, עד לתקרת מענק של 500,000 ₪ – לצורך הוכחת היתכנות  .(PROOF OF CONCEPT)

השארת תגובה