הייצוא מדשדש

contnrעל פי התאחדות התעשיינים הייסוף בשער השקל לצד המשבר המעמיק בגוש האירו צפויים להעמיק את הפגיעה ביצוא בחודשים הקרובים. מסקירה של האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים עולה כי  מתחילת השנה ועד אפריל- מאי 2015 נסוג היצוא התעשייתי ריאלית בכ- 9%. מדובר בהפסד יצוא בהיקף מצטבר של למעלה מ- 2.7 מיליארד ש"ח.  נסיגה זו ביצוא התעשייתי נרשמה עוד לפני התחזקותו של השקל בחודש החולף, והעמקת המשבר בגוש היורו על רקע חדלות הפירעון של יוון.

דפנה אבירם-ניצן, מנהלת האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים מתריעה כי "השילוב של ייסוף חד בשערו של השקל לצד המשבר המעמיק בגוש האירו צפויים להעמיק עוד יותר את הפגיעה ביצוא בחודשים הקרובים". אבירם-ניצן קוראת לממשלה "לצאת מהאדישות ולפעול מידית באמצעות סיוע חירום ליצואנים, אשר יאפשר להם לשרוד תקופה קשה זו ולמזער את אובדן השווקים ביצוא לטובת המתחרים ברחבי העולם. מדובר באובדן שהוא כמעט בלתי הפיך, ואת השלכותיו על הכלכלה כולה נרגיש כשכבר יהיה מאוחר מדי. על הממשלה ובנק ישראל לגבש יחד, בנוסף לסיוע החירום, סל כלים לשיפור כושר התחרות ארוך הטווח של היצוא הישראלי, אשר נשחק באופן חד בשל חוזקו של השקל ויוקר עשיית העסקים והייצור בישראל".

מניתוח כלכלני האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים, עולה כי הנסיגה ביצוא מתחילת השנה הקיפה את רוב קבוצות ענפי התעשייה, למעט ענפי ההיי-טק. ירידות ריאליות חדות במיוחד, דו ספרתיות, נרשמו בענפי הכימיה (נסיגה של 38%), הכרייה והחציבה (36%-), הציוד החשמלי (18%-), מוצרי מתכת, מכונות וציוד וכן מוצרי נפט (נסיגה של 16%), בענפי הגומי והפלסטיק וכן בקבוצת הענפים המסורתיים, חלה  ירידה ריאלית של כ- 6%.

הנסיגה ביצוא התעשייתי מדאיגה במיוחד על רקע התרחבות הסחר העולמי בסחורות. לפי תחזיות הגופים הבינלאומיים, הסחר העולמי של סחורות מתרחב השנה בקצב ריאלי של 3.7%, זאת בעוד היצוא התעשייתי הישראלי נסוג, כאמור, בכ- 9% מתחילת השנה. משמעות הדבר שהמשק הישראלי מאבד נתחי שוק לטובת מתחריו ברחבי העולם.

עוד עולה מניתוח אגף המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים כי אובדן נתח השוק בסחר העולמי החל כבר בשנת 2013, כאשר הסחר העולמי של סחורות התרחב ב- 3%, בעד היצוא התעשייתי דווקא נסוג ב- 3%. נציין, כי גם ב- 2014, לא מיצה היצוא התעשייתי הישראלי את מלוא פוטנציאל הגידול שנגזר מהתרחבות הסחר העולמי, כאשר צמח בכ- 3.5% בלבד, בעוד המודלים הצביעו על פוטנציאל התרחבות של כ- 6% – מדובר בפוטנציאל צמיחה אבוד!

נבהיר, כי אובדן נתח שוק בסחר העולמי מהווה איום משמעותי לכלכלה הישראלית, מאחר ושווקים שאיבדנו יהיה קשה מאוד ואולי בלתי אפשרי לזכות בהם מחדש וללא ספק הדבר ידרוש מאתנו מאמצים ומשאבים רבים.

תגובה אחת

השארת תגובה