רק שני שלישים מהיבוא לישראל מגיע דרך הים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחנה את מערך יבוא הסחורות ומצאה, כי בשנת 2014 היווה היבוא בהובלה ימית כ-64.3% (46.5 מיליארד דולר) מערך יבוא הסחורות, בעוד שהיבוא בהובלה אווירית היווה כ-34.8% (25.1 מיליארד דולר) מסך היבוא ויבוא ביתר סוגי ההובלות (הנעה עצמית, הובלה יבשתית ודואר חבילות) היווה 0.9% מסך היבוא בלבד.

ייעוד כלכלי של ההובלה

ההובלה הימית בולטת בכל התחומים: כ-72% מערך יבוא מוצרי צריכה, כ-69% מערך יבוא מוצרי השקעה וכ-61% מערך יבוא תשומות לייצור מגיעים בהובלה ימית. המשקל הגבוה יחסית של יבוא תשומות לייצור בהובלה אווירית (כ-38%) נובע מהכללת יבוא יהלומים בקטגוריה זו.

פרקים עיקריים ביבוא

הפרקים העיקריים בהובלה ימית היו יבוא "דלקים ושמנים מינרליים ומוצריהם" (פרק 27), כ-27% ויבוא "כלי רכב וחלקיהם" (פרק 87), כ-11.6%.
Importsbyseachapters
הפרקים העיקריים בהובלה אווירית היו יבוא "פנינים, אבנים יקרות, מתכות יקרות, חיקויי תכשיטים, מטבעות" (פרק 71), כ-38.3% ויבוא "מכונות וציוד חשמליים" (פרק 85), כ-20.8%. הפרקים העיקריים בהובלה יבשתית היו יבוא "פלסטיק ומוצריו"  (פרק 39), כ-62.0% ויבוא "כימיקלים אנאורגאניים"  (פרק 28), כ-11.1%. הפרקים העיקריים בדואר חבילות היו יבוא "מכונות וציוד חשמליים" (פרק 85), כ-18.6% ויבוא "מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, רפואיים וכלי מדידה" (פרק 90), כ-7.1%.

יבוא לפי קבוצות ארצות

הלמ"ס מחלק את היבוא ל-4 "קבוצות עיקריות": אסיה, האיחוד האירופי, ארה"ב, שאר המדינות. נתונים בולטים:
היבוא משאר המדינות בהובלה ימית הסתכם ב-13.8 מיליארד דולר (19.1% מסך ערך היבוא).
היבוא מארצות האיחוד האירופי בהובלה אווירית הסתכם ב-8.1 מיליארד דולר (11.2% מסך ערך היבוא).
היבוא מארצות אסיה בהובלה יבשתית הסתכם ב-213.3 מיליון דולר.
היבוא מארה"ב בהנעה עצמית הסתכם ב-326.2 מיליון דולר.
היבוא מארצות אסיה בדואר חבילות הסתכם ב-17.8 מיליון דולר.

 

MainGroupsofCountries

יבוא לפי ארצות עיקריות

הארצות העיקריות שהיבוא מהן היה בהובלה ימית היו: סין, ארצות הברית וגרמניה.

COUNTRIESWATER

הארצות העיקריות שהיבוא מהן היה בהובלה אווירית היו: ארצות הברית, בלגיה, שווייץ וסין.

COUNTRIESAIR

השארת תגובה