התוצר הישראלי חצה את רף הטריליון שקל

מזל טוב! התוצר המקומי הגולמי הסתכם בשנת 2014 ב- 1,088.217 מיליארדי ש"ח במחירים שוטפים וחצה לראשונה את רף הטריליון ש"ח, כך מדווח היום משרד האוצר. נתון זה המייצג צמיחה של 2.9 אחוזים (צמיחה של 0.9 אחוז בתוצר לנפש, ראו תרשים). התוצר העסקי צמח בשיעור זהה. שיעור הצמיחה בשנת 2014 היה נמוך במעט משיעורי הצמיחה שנרשמו בשנים 2013-2011, בעיקר בשל ההשפעות השליליות של מבצע "צוק איתן". עם זאת, שיעור הצמיחה בפועל היה גבוה משמעותית מהתחזיות של הגופים הכלכליים ומהאומדנים המוקדמים של הלמ"ס (2.5-2.2 אחוזים), בעיקר בשל צמיחה מהירה מהצפוי ברבעון הרביעי של 2014. על אף ההאטה שיעור הצמיחה בישראל ממשיך להיות מהגבוהים במדינות ה- OECD. מחירי התוצר עלו בשיעור של 0.8 אחוז, שיעור נמוך מזה שנרשם בשנים קודמות, אך גבוה מקצב הגידול של מדד המחירים לצרכן.

מנועי הצמיחה העיקריים בשנת 2014 היו הצריכה הפרטית והציבורית אשר רשמו שיעורי גידול של 3.9 ו-4.6 אחוזים, בהתאמה. בנוסף, נרשם גידול מתון של 1.8 אחוזים בייצוא הסחורות והשירותים, שיעור הגבוה מהתחזיות המוקדמות. גידול דומה, בשיעור של 1.9 אחוזים, נרשם בייבוא הסחורות והשירותים. מנגד נרשמה התכווצות בהיקף ההשקעות בנכסים קבועים בשיעור של 2.3 אחוזים, המשך למגמת ההאטה בשנים האחרונות.

עובדה זו נובעת, ככל הנראה, מהירידה במחירי היבוא (בעיקר מחירי הדלק במחצית השנייה של 2014), אשר תרמו למיתון קצב האינפלציה מחד, ולהאצת קצב הגידול של מחירי התוצר.

הצמיחה השנתית בתוצר ובתוצר לנפש:

ISRGrws

 

השארת תגובה