למעלה ממחצית היצוא הישראלי עדיין מופנה לכלכלות המערב

54% מהיצוא הישראלי (ללא יהלומים), עדיין מופנה לכלכלות המערב: ארה"ב ואירופה וכ- 47% מסך היבוא, מקורו במדינות אלו. ב- 2014 גדל הסחר הישראלי עם מדינות האיחוד האירופאי הן ביצוא והן בייבוא. שיעור היבוא מארה"ב מתוך סך היבוא נותר דומה לזה של השנה.

שיעור היבוא ממדינות אסיה גדל בהשוואה לשנה הקודמת בכ-2.0%. אנו, ממשיכים לפעול להרחבת פעילות הסחר והיצוא אל השווקים המתעוררים במזרח אסיה, אמריקה הלטינית ואפריקה ומניחים בתוך כך את התשתית המקצועית ברמת השטח, שמסייעת ליצואנים הישראלים לפרוץ את הדרך להצלחה בשווקי היעד הצומחים" כך אומר אוהד כהן מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.

שנת 2014 הסתיימה בסימן חיובי בכל מדדי סחר החוץ הישראלי. למרות מבצע "צוק איתן", גדל סחר החוץ של ישראל הן במדדי היצוא והן במדדי היבוא, הייצוא הישראלי למדינות אסיה עומד השנה על כ 20% מכלל היצוא לאחר שהגדיל את חלקו מסך עוגת הייצוא בעקביות מאז המשבר הפיננסי העולמי.

במקביל גדל היצוא לארה"ב וגם במידה מפתיעה לטורקיה. לעומת זאת, חמש המדינות, שהיקף היצוא אליהן הצטמצם משמעותית השנה הן: ספרד, ברזיל, סינגפור, טאיוואן ווייטנאם.

התפלגות המסחר לשותפות סחר

התפלגות היצוא הישראלי בשנת 2014, בין גושי הסחר השונים, נשארה דומה להתפלגות בשנת 2013. בשנת 2014 היצוא לאיחוד האירופי שמר על חלקו מתוך סך היצוא (כ-32%). חלקו של היצוא לארה"ב גדל מעט מתוך סך היצוא בשנת 2014 (כ-22%), זאת לאחר ירידות עקביות החל משנת 2010.

מניתוח היצוא ברמת המדינות עולה, כי ארבע המדינות, שהיקף הייצוא אליהן גדל משמעותית במהלך שנת 2014 הן ארה"ב, הולנד, יוון וטורקיה.

ארה"ב היא בין המדינות המרכזיות ליצוא הישראלי. השנה היצוא למדינה זו עמד על כ-9.8 מיליארד דולר, המהווים כ-23% מסך היצוא הישראלי ללא יהלומים. השנה נרשמה עלייה של 351.8 מיליון דולר ביצוא לארה"ב (שינוי של 3.7% ביחס לשנת 2013).

היצוא להולנד עלה גם הוא בהיקף של כ-333.3 מיליון דולר (עלייה של 17.3%), שהביא השנה את סך היצוא למדינה זו ל-2.2 מיליארד דולר, שהם כ-5.3% מסך היצוא מישראל. יש לציין, כי הולנד מהווה מרכז לוגיסטי ותחבורתי מרכזי באירופה ולכן יתכן, כי הגדלת היצוא להולנד נובעת למעשה מהגדלת הסחר עם מדינות אירופאיות אחרות.

על אף המשבר הכלכלי הפוקד את יוון, היצוא למדינה עלה ב- 197.4 מיליון דולר (עלייה של 89.5%). סך היצוא למדינה זו עמד השנה על 417.8 מיליון דולר (כאחוז מסך היצוא הישראלי). היצוא ליוון גדל בעיקר עקב יצוא של סחורות  כגון דלקים וכימיקלים.

היקף היצוא לטורקיה עמד השנה על כ-2.4 מיליארד דולר, שהם כ-5.6% מסך היצוא מישראל. השנה נרשמה עלייה של 138.2 מיליון דולר בייצוא למדינה זו (עלייה של 6.1%).

לעומת זאת, חמש המדינות שהיקף היצוא אליהן הצטמצם משמעותית השנה הן ספרד, ברזיל, סינגפור, טאיוואן ווייטנאם.

מניתוח היבוא ברמת המדינות, חמש המדינות, שהיקף היבוא מהן גדל משמעותית במהלך שנת 2014 הן ארה"ב, סין, גרמניה, רוסיה, וטורקיה. שתי המדינות בראש הטבלה, הן גם המדינות המהוות יחדיו כרבע מסך היבוא הישראלי השנה- ארה"ב וסין.

היבוא מארה"ב גדל בשנת 2014 בכ-865 מיליון דולר (עלייה של 11.7%). היבוא מארה"ב עמד השנה על כ-8.2 מיליארד דולר, המהווים כ-14% מסך היבוא הישראלי ללא יהלומים. היבוא מסין גדל ב כ-591 מיליון דולר (עלייה של 8.4%). היבוא מסין עמד השנה על כ-7.6 מיליארד דולר, המהווים כ- 13% מסך היבוא הישראלי ללא יהלומים.

היבוא מגרמניה עמד השנה על כ-4.5 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של כ-503 מיליון דולר (עלייה של 12.5%). היבוא מרוסיה הסתכם השנה ב כ- 1.3 מיליארד, הכוללים עלייה של כ-468 מיליון דולר (עלייה של 54% בהשוואה לשנת 2013) ואילו היבוא מטורקיה השנה היווה כ- 2.6 מיליארד ועלה ב כ-367 מיליון דולר (עלייה של 16.2%). שלוש מדינות אלו מהוות יחד כ-14% מסך היבוא הישראלי ללא יהלומים.

לעומת זאת, ארבע המדינות, שהיקף היבוא מהן הצטמצם משמעותית השנה הן אירלנד, שוודיה, דרום אפריקה ואוקראינה.

export_by_partners_2

export_by_partners

השארת תגובה