האם הקריאות לחרם על מוצרים ישראלים עובד? על פי מרכז המחקר של הכנסת התשובה היא לא!

מרכז המחקר של הכנסת פרסם ניתוח ההשלכות האפשריות של חרם כלכלי על ישראל, המחקר סוקר את הסחר הישראלי ומספר כי חוזקה ושגשוגה של כלכלת ישראל מושפעים מהיקף הסחר הבין-לאומי וההשקעות הישירות בישראל. המשק הישראלי חשוף במידה רבה לסחר חוץ ולהשקעות זרות. תמהיל שוקי היעד של היצוא הישראלי הינו מגוון יחסית וכמו כן, הסחורות והשירותים אותם ישראל מייצאת מיוצרים בענפים כלכליים שונים.

בחינה רב-שנתית מעלה כי היקף היצוא של ישראל עולה על-פני שנים, ותמהיל היצוא משתנה – משקל היצוא למדינות באסיה ובאירופה עלה על חשבון ירידה במשקל היצוא למדינות אמריקה. מגמות השינוי ביצוא הישראלי מותאמות בעיקר לשינויים בסחר העולמי, בעיקר בשינוי היבוא של המדינות המפותחות. בנוסף, היקף ההשקעות הישירות הזרות בישראל עלה באופן משמעותי בעשור האחרון ומשקלן מהתוצר בישראל גבוה בהשוואה לרוב המדינות המפותחות. על סמך הנתונים שפורטו מסכמים בכנסת כי ניתן לומר את הדברים הבאים:

  • המשק הישראלי חשוף באופן משמעותי לסחר חוץ ולהשקעות זרות.
  • עד כה ניסיונות לביצוע חרמות על ישראל לא פגעו בכלכלת ישראל ברמה המאקרו כלכלית.

קצת החלטיים שם בכנסת

השארת תגובה