סקירת כוחות שמירת שלום של האו"ם בגבולות ישראל

לישראל שמור מקום מיוחד בתולדות האו"ם. מאז היווסדו נטה הארגון לקבל החלטות שגינו את ישראל, בעוד שהקל בחריצת דין בנוגע לאירועים קשים יותר ברחבי העולם. בעיקר ידועה לשמצה החלטת העצרת הכללית משנת 1975 שקבעה כי ציונות היא צורה של גזענות. בד בבד, ישראל גילתה עוינות כלפי האו"ם וכבר במארס 1955 טבע ראש ממשלת ישראל, דוד בן־גוריון, את הביטויים "או"ם שמום" ו"לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים". גישה זו של ישראל כלפי האו"ם נמשכת גם בימינו. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ציטט בנאומו בפני העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר 2011 את דבריו של הרבי מלובביץ' לפיהם האו"ם הוא "בית של שקרים רבים". התבטאויות אלו של גורמים ישראליים רשמיים מדגישות את העמדה העקרונית של ישראל לאורך השנים, לפיה היא אינה יכולה לתת את אמונה בעקרון הביטחון הקולקטיבי של האו"ם ולהפקיד את ביטחונה בידיהם של אחרים.

התמונות המבישות של חילי הכוח הרב לאומי של האו"ם נכנעים לכוחות הג'ידהיסטים ברמת הגולן כמעט ללא קרב חיזקה את התפיסה הזו בישראל. הגיהדיסטים אגב יצאו מהסיפור עם כל מאגרי הנשק של האו"ם ומליוני דולרים ששולמו להם ככופר – עסקים מכניסים הם עסקי הג'יהד.

מקרה נסף שבו הוכיח האו"ם את אוזלת ידו להגן על ישראל היה כאשר כוח החרום של האו"ם לחצי האי סיני UNEF, שהוצב שם בשנת 1956 לאחר מבצע קדש קיבל הנחיה חד צדדית ממצרים בשנת 1967 לפנות את חצי האי וזאת למורת רוחה של ישראל. שבועות לאחר מכו היה האזור נתון במלחמה כוללת (מלחמת ששת הימים).

היחסים המתוחים בין ישראל לאו״ם ראויים לבחינה מיוחדת, וזאת אכן בוצעה על ידי חן קרצ'ר מהמכון למחקרי בטחון לאומי, לדבריו, ההיסטוריה של מדינת ישראל ומלחמותיה שזורה כחוט השני בתולדות מבצעי שמירת השלום של האו"ם.

מהסקירה שערך קרצ'ר עולה כי רוב מבצעי שמירת השלום בגבולות ישראל יצאו לפועל בתקופת המלחמה הקרה, וככאלה הם קיבלו את המאפיינים של המבצעים של אותה תקופה. בסך הכל התקיימו בגבולות ישראל חמישה מתוך 13 מבצעים שעליהם החליט האו"ם בתקופת המלחמה הקרה. נוסף על אלה היו עוד שלושה מבצעים: בחצי האי סיני (MFO) ובשטחי הגדה המערבית (TIPH) ורצועת עזה  (EUBAM). מבצעים אלה לא פעלו תחת מנדט של האו"ם, אך אימצו את עקרונות הפעולה המסורתיים של מבצעי הארגון. המטרה העיקרית שלהם הייתה להשקיף ולדווח לגורמים היריבים, למועצת הביטחון ולמדינות התורמות. למעט המבצע של יוניפי"ל, מבצעי האו"ם בגבולות ישראל מתנהלים בכוחות מצומצמים, וכולם מפעילים כוח רק לשם הגנה עצמית. הם פועלים לפי הסכמים מדיניים שהושגו בין שני צדדים יריבים המייצגים ישויות ריבוניות, ונהנים מקונצנזוס ומתמיכה בין־לאומית רחבה. למרות המגבלות של כוחות אלה, העדיפו ישראל ושכנותיה את נוכחותם של כוחות שמירת השלום מהדור הראשון ותחת חסות בין־לאומית. זאת, כחלק מצעדים בוני אמון ועל סמך ההנחה שכוחות אלה יסייעו ליצירת הידברות ביניהן.

UNforcesISRAEL

השארת תגובה