עוד פעולה ישראלית במישור הבין לאומי למלחמה בהון שחור

//s7.addthis.com/static/r07/lang31/he.js//s7.addthis.com/static/r07/plugins/layers083.jsאחד הפרמטרים החשובים ביותר למלחמה בהון השחור והלבנת כספים הוא שיתוף פעולה בין לאומי. העולם הפיננסי הוא עולם גלובלי שבנו העברת כספים, פתיחת חשבונות המרות מטבע וקניות ני"ע מתבצעות באינטרנט מחו"ל. בעולם כזה עבריינים מנוסים מנווטים בין חשבונות וחברות קש במדינות שונות וכך נמנעים מתשלומי מיסים. למה זה בכלל מעניין אותנו? כי אם כולם ישלמו מס על פי החוק אפשר יהיה להוריד את נטל המס הכללי או לפחות קופת המדינה תגדל ונוכל לקבל שירותים טובים יותר. בהקשר זה הודיע משרד האוצר כי ישראל תאמץ את הנוהל שנקבע על ידי ה- OECD לחילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסייםhttp://stats.tehila.gov.il/piwik.js/_layouts/15/init.js?rev=rQHvYUfURJXLBpgKnm0dcA%3D%3D/_layouts/15/1037/initstrings.js?rev=UCDgkiqF3yLUc94IeXjbxg%3D%3D/_layouts/15/1037/strings.js?rev=FFLfV49qzy2v9apOEm3abg%3D%3D/_layouts/15/ie55up.js?rev=0R4dbpInVlmjoVSw2Gglmw%3D%3D/ScriptResource.axd?d=jcodaVqhtR-mBwJAMlVRjlHW7_6nTLCjj_cm_4r9UQ1XfQKIaebtsjk8dYD_Qz1mc2OMXu04W1Mgz5YRCGqNOWD4PZIhSnx6hXcPe2lXcAb9AnoyUISncm1I4AHewrBzQbfwwRdPfipB07Y2muYeLxp_lNVFiy91OkaromfHEKSK9LlwZp9VzOYxGWNJxATu0&t=ffffffffdb0d1ac2/_layouts/15/blank.js?rev=ZaOXZEobVwykPO9g8hq%2F8A%3D%3D/ScriptResource.axd?d=2198R5-YPD8pVszc3EpoC1uAbDJkDPbl7WEcSSIKNGtHCtsBATHHxFIpbcmg1jqLEQvC3uQF3i_XapLEjY_uwjxxgGXGi-bHkZbs-jviiS2HdX1vIHDVyHdKOnbElDR94ZZF73_4rgpd29b4OqNz3My6EtcVgB1Es9SXXoKtmiVLhqF38nuEMzpUhgEteiZw0&t=ffffffffdb0d1ac2/_layouts/15/sp.init.js?rev=3nSw25FIGbfepznMSgi74A%3D%3D/_layouts/15/clientrenderer.js?rev=PWwV4FATEiOxN90BeB5Hzw%3D%3D/_layouts/15/ScriptResx.ashx?culture=he%2Dil&name=Srch%2EResources&rev=Q%2BGK4dDat6gpJI0saUMMMg%3D%3D/_layouts/15/search.clientcontrols.js?rev=wRs%2BKMxl5a0bBuIn1itBzw%3D%3D// // // // // // // // // // // // // // // // // // // http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.jshttp://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-53c6921e595c6ebe

http://s7.addthis.com/static/r07/core160.js/_layouts/15/GxMSJQuery/jquery-1.9.1.js/_layouts/15/GxMSJQuery/ui/jquery-ui.js/_layouts/15/bootstrap/scripts/bootstrap.min.js/_layouts/15/bootstrap/scripts/bootstrap-custom.govx.js/_layouts/15/GxMS13.min.js/Style%20Library/Mof/Scripts/plugins.js/Style%20Library/Mof/Scripts/common.js// /_catalogs/masterpage/display%20templates/search/control_mofsearchboxbysite.js?ctag=8166$$15.0.4605.1002/_layouts/15/ScriptResx.ashx?culture=he%2Dil&name=SP%2ERes&rev=599pXFNOW%2B%2Fgpi4VOMG1Qw%3D%3D/_layouts/15/sp.ui.dialog.js?rev=0xf6wCIW4E1pN83I9nSIJQ%3D%3D/_layouts/15/sp.runtime.js?rev=5f2WkYJoaxlIRdwUeg4WEg%3D%3D/_layouts/15/sp.js?rev=FxLs5ZCZVBUMQIxJUHpeqg%3D%3D/_layouts/15/core.js?rev=uA2xjCXmuYM5ARP8g3eTSA%3D%3D/_layouts/15/ScriptResx.ashx?culture=he%2Dil&name=SP%2EPublishing%2EResources&rev=0mdfiIxn90o6HZaRDIYlFA%3D%3D/_layouts/15/mediaplayer.js?rev=YyqTLoWJZuIG93N00x4YTw%3D%3D

משרד האוצר הודיע לארגון לשיתוף פעולה כלכלי של המדינות המפותחות (ה-OECD) כי ישראל תאמץ את הנוהל של חילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסיים לצרכי מס (Common Reporting Standard – CRS) עד תום שנת 2018. יישום הנוהל יהיה באמצעות הסכם שייערך בין הרשויות הרלוונטיות במדינות הפועלות לפיו. הצטרפות מדינת ישראל למהלך של חילופי מידע אוטומטיים והעברת המידע השוטף לגבי ההכנסות והנכסים של ישראלים, יתרמו באופן משמעותי במאבק לצמצום ההון השחור.

בהתאם לנוהל, יערכו המוסדות הפיננסיים (למשל, בנקים וחברות ביטוח) הליך לזיהוי בעלי החשבונות המוחזקים בהם. לאחר מכן יעבירו המוסדות הפיננסים לרשות המסים מידע הנוגע לבעלי חשבונות שהם תושבי מדינות זרות. המידע יכלול את היתרות ואת ההכנסות הפיננסיות. לשם יישום הוראות הנוהל יידרשו תיקוני חקיקה.

נוהל חילופי המידע של ה-OECD דומה להסכמי ה-FATCA עליהם חתמה ארה"ב עם מדינות רבות, ובהן ישראל. ואולם, בעוד שלפי ה-FATCA יידרשו המוסדות הפיננסיים לזהות אזרחים של ארה"ב ותושביה, על פי הנוהל של ה- OECD, יהיה צורך לערוך זיהוי על בסיס תושבות בלבד.

העלמות מס והונאות מס, אתגר עימו מתמודדות מדינות רבות, מסכנות את אמון האזרחים במערכת מס נכונה וצודקת. הסרת חסמים וליברליזציה של תנועות הון הביאו לגלובליזציה פיננסית. ככל שהעולם הופך גלובלי יותר, קל יותר לבצע השקעות באמצעות בנקים זרים, להחזיק השקעות במקלטי מס ולא לעמוד בהתחייבויות המס שלהם.

ארגון ה-OECD, בשיתוף עם מדינות ה-G20, ראה כפתרון שיתוף פעולה בין המדינות, שיעבירו ביניהן באופן אוטומטי מידע על חשבונות פיננסיים. היתרון הוא פישוט תהליכים, אפקטיביות רבה יותר והפחתת עלויות.

השארת תגובה