על רקע ההאטה במשק משרד הכלכלה מציג תכנית סיוע חדשה להגדלת היצוא בהשקעה של 50 מיליון ₪

היצוא הישראלי מהווה את אחד מקטרי הצמיחה העיקריים של המשק. בשנת 2013 היצוא הישראלי היווה כ32.6% מהתוצר הישראלי. נתון זה מקבל משנה חשיבות בתקופות של אי יציבות ביטחונית וירידה בהיקף הפעילות במשק הישראלי.

במטרה להביא להגדלת היקף המכירות של חברות ישראליות בחו"ל גיבש משרד הכלכלה, בשיתוף עם משרד האוצר את תכנית "כסף חכם" שהושקה השבוע, במסגרתה מוענק ליווי מקצועי וסיוע בגובה 50 מיליון שקלים לחברות המשווקות לחו"ל, להן תשתית יצוא. מטרת התכנית היא לסייע לחברות לפרוץ לשוקי יעד חדשים. החברות ייהנו מתמיכה והכוונה של יועצים מקצועיים שיעבדו איתן לצורך בניית התכנית השיווקית לשוק היעד. כן ייהנו החברות מהשתתפות בהוצאות השיווקיות, והכוונה שיווקית צמודה מהנספח המסחרי של משרד הכלכלה בשוק היעד שנבחר.

התכנית תנוהל באמצעות מערך כלי הסיוע במינהל סחר חוץ ותתפרס על השנים 2014-2017. כ-100 חברות ישראליות ייהנו מתמיכה של עד 50% מההוצאות השיווקיות המוכרות עבור פעילויות בשווקי היעד כאשר היקף התמיכה הכספי לו תזכה כל חברה יהיה עד 500,000 שקלים. התכנית מבוססת על יצירת תהליך ממוקד ומעמיק של החברות בשווקי יעד, ותכלול אבני דרך על פי לוחות זמנים מוגדרים לפרק זמן של שנתיים.

עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה, ציין כי חולשת הייצוא הישראלי נובעת מריכוזיות יתר ומקושי אמיתי של היצואנים הקטנים להגדיל את פעילותם ולפרוץ לשווקים חדשים. הבאנו תוכנית פעולה ייעודית ליצואנים הקטנים שמתאימה למידותיהם ואני מאמין שהיא תביא לחיזוק הייצוא הישראלי ולהזנקתם קדימה".

אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה: "אני גאה להציג תכנית נוספת שנועדה לסייע ליצוא הישראלי, תכנית זו באה כתוצאה מהצלחתה של קרן 200 פי 2 שניהלנו בין השנים 2009-2013, ובנוסף לקרנות שאנו מנהלים כיום: קרן הפרויקטים הבינ"ל, וקרן הודו – סין"

ממינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה נמסר כי תוכנית 200 פי 2 שהסתיימה בדצמבר 2013 הצליחה להגביר את היצוא של החברות שהשתתפו בתכנית בצורה ניכרת כאשר הייצוא הכולל של היצואניות הקטנות יותר צמח ב-291%  ונוצרו עוד 530 מקומות עבודה חדשים במשק. הצעת השיפור העיקרית שעלתה ממשתתפי התוכנית הייתה ליווי מקצועי של אנשי שיווק ועזרה בשמירת היעדים שהוצבו בתחילתה. עד היום, בקרן הודו – סין אושרו מענקים בסך של למעלה מכ-90 מיליון ש"ח ליותר מ-70 חברות. וכן בקרן הפרויקטים הבינלאומיים אושרו מענקים בסך של כ-34 מיליון ש"ח לכ-114 פרויקטים ברחבי העולם. 

 

[i] מנתוני קרן המטבע העולמית

השארת תגובה