אפריקה צומחת

אפריקה צומחת בזמן שכלכלות המערב מדשדשות 20% ממדינות אפריקה שמדרום לסהרה צמחו בעשור האחרון בקצב של 7% או יותר לשנה, ומגמה זו צפויה להתחזק בעתיד. הצפי הוא ש 16 מתוך 30 הכלכלות בעלות שיעור הצמיחה הגבוה בעולם בין השנים – 2017-12 יהיו מקרב מדינות אפריקה. במדינות אפריקה מתגוררת האוכלוסייה הצעירה ביותר בעולם, ועד 2050 אחוז ניכר מכוח העבודה העולמי צפוי להימצא שם. כמו כן, צפוי כי יתחולל שיפור משמעותי ביציבות פוליטית ובמדדים העסקיים במדינות אפריקה. לסקירות של מכון הייצוא הישראלי על אפריקה:

למצגת סקירה כלכלית אודות אפריקה – לחץ כאן
לאפריקה – סקירה כלכלית מלאה – לחץ כאן
לאפריקה – סקירה כלכלית ענף בטחון המולדת HLSלחץ כאן
לאפריקה – סקירה כלכלית ענף מדעי החיים – לחץ כאן
לאפריקה – סקירה כלכלית ענף אגרוטכנולוגיה – לחץ כאן   לאפריקה – סקירה כלכלית ענף מים – לחץ כאן
לאפריקה – סקירה כלכלית ענף  ICT – לחץ כאן

השארת תגובה