גוש מדינות מזרח אסיה צפוי לתפוס מקומו כשותף הסחר השני בהיקפו לישראל במקום ארהב

בשנת 2013 – לראשונה אי פעם – היקף היצוא הישראלי למדינות אסיה השתווה ליצוא הישראלי לארה"ב. בתוך כך, צופים במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה כי בשנה הקרובה יתפוס גוש המדינות האסיאתי את המקום השני כשותף הסחר של ישראל במקום ארה"ב (ולאחר האיחוד האירופאי). התחזית גובשה על פי מודל תחזית היצוא של מינהל סחר חוץ המחשב את נתוני היבוא של מעל 20 מדינות מרכזיות בעולם המהוות באופן מצטבר מעל 75% משווקי היצוא הישראלי. הנתונים שנאספו מבוססים על ההערכות מאקרו כלכליות של גופי המחקר המובילים בעולם וכן נתונים מגופים בין לאומיים כגון ארגון הסחר העולמי והבנק העולמי. מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה צופה כי היצוא התעשייתי הישראלי יצמח בשיעור של 1.9% בלבד בשנה הקרובה (2014) ובשיעור גבוה יותר, של 4.2% בשנת 2015.  עוד צופים במינהל כי תמשך 'ההסטה מזרחה' של הסחר הישראלי לכיוון מדינות אסיה.

בבחינת תחזית צמיחת היצוא בפילוח לגושי סחר, עולה כי הצמיחה הגבוהה ביותר צפויה ביצוא למדינות אסיה, אם כי, גם תחזית צמיחה זו- 4.7% בשנת 2014, נמוכה ביחס לתחזית הקודמת שגובשה ב2013 ועמדה על 8.5%. בארה"ב ובאירופה לעומת זאת, בהן הביקושים ליבוא מצויים במגמת האטה, היצוא הישראלי צפוי לצמוח בשנת 2014 בשיעור נמוך מהממוצע-  1.3% ו-1.5% בהתאמה. בטווח הרחוק יותר צפויה להימשך מגמת הצמיחה ביצוא למדינות אסיה ובשנת 2018 חלקן של מדינות אלו מסך היצוא הישראלי צפוי להוות כ-25% (לעומת 21% ב-2013). במקביל צפויה מגמת היחלשות ביצוא למדינות המערב, ובשנת 2018 חלקן של אירופה וארה"ב צפוי להוות (יחדיו) כ-60% מסך היצוא הישראלי (לעומת 63% ב-2013).

מאז המשבר הפיננסי של 2008, רושם היצוא הישראלי עליה רב שנתית לכל גושי הסחר. בנוסף לגידול הנומינאלי בכלל היצוא הישראלי, חלו שינויים מהותיים בחלוקת היצוא לאזורים: היצוא לאסיה גדל ומהווה מעל 25% מסך היצוא הישראלי בשנת  2013 לעומת פחות מ 15% לפני עשור. חלק היצוא לארה"ב קטן בהתמדה ומהווה גם הוא קצת מעל 25% מהיצוא הישראלי לעומת מעל לשליש לפני כעשור. חלק היצוא הישראלי לאירופה וכן לשאר גושי הסחר העיקרים שומר על רמה קבועה פחות או יותר כאחוז מסך היצוא." עוד מסר כהן כי: "תחזית היצוא הייצוא ל – 2014  נמוכה מהתחזית הקודמת, שעמדה על 4.2% ונובעת מהצמיחה המאכזבת בביקוש הצפוי מהודו וברזיל, ובשל הקיפאון הצפוי בביקוש מצד מדינות כמו קנדה, טורקיה והולנד.

israeli_export_by_regions

השארת תגובה