איך מממנים את מדיניות הרווחה?

הזדקנות האוכלוסייה צפויה להביא לירידה חדה ביחס בין מספר האנשים בגיל העבודה למספר הקשישים מ-5.5 היום, ל-3 בשנת 2050 (נתונים מבנק ישראל). המשמעות היא שיהיה צורך בהגדלת ההפרשות לקצבת זקנה, בהוצאה לבריאות,  לסיעוד וכדומה, על מנת לשמור על הרמה הנוכחית של הקצבאות והשירותים הללו. סוגיה נוספת עמה יהיה עלינו להתמודד היא סוגיית העוני. בשנים האחרונות ישנה מגמה של גידול בשיעור העוני בקרב משפחות עם עובדים, כאשר היציבות בשיעור העוני הכללי היא תוצאה של גידול במשקלן של המשפחות שבהן אחד או שני ההורים עובדים, כתוצאה ממגמת הגידול בהשתתפות בכוח העבודה. התמונה היא למעשה של עובדים שכושר ההשתכרות שלהם אינם מאפשר להם פרנסה בכבוד, ולכן יש גידול במספר המשפחות העניות שבהן אחד או שני מפרנסים. בהקשר זה, הרחבת מענק מס ההכנסה השלילי הנה כלי מדיניות יעיל לטיפול בבעיה, היות והיא ממוקדת בעניים העובדים, ובניגוד למדיניות הקצבאות, אינה כוללת תמריצים שליליים. בטווח הארוך, כמובן שהמפתח העיקרי לפתרון בעיית העוני הנו המשך ההשקעה בחינוך ובהגדלת כושר ההשתכרות.

הנגידה פולג מזהירה מעל כל במה כי על מנת להבטיח כי השמירה על רמת ההוצאה האזרחית לא תפגע במאמץ החשוב להמשיך ולהקטין את נטל החוב, יהיה צורך להמשיך ולהגדיל את תקבולי המיסים, צמצום הפטורים ממסים למגזרים מסויימים ומלחמה בכלכלה השחורה.

שני הסעיפים הראשונים בעיתיים ציבורית אך קלים לביצוע, האחרון נכון ציבורית אך קשה לביצוע:

v     העלאת שיעורי המס, שמגדילה כמובן את הנטל על הפעילות והצמיחה.

v     הערכה מחדש של מערך הפטורים ממס. בהקשר זה, יש לזכור שחלק מהאומדנים לעלות של הפטורים הקיימים מוטים כלפי מעלה, היות והם אינם לוקחים בחשבון את השינוי שצפוי בפעילות כתוצאה מביטול הפטור.

v     הפחתת הכלכלה השחורה והעמקת הגביה. ברור שמבחינת הלשכות לסטטיסטיקה בעולם אמידת היקף הכלכלה הבלתי מדווחת הנה אתגר גדול. אומדן גס מאוד של הבנק העולמי, שיש לו כנראה טווח טעות די רחב, מציג הערכה על פיה הכלכלה הבלתי מדווחת מהווה כ-20% מהתוצר בישראל. בהקשר זה, ישנם מספר מהלכים שנמצאים בדיונים; הגדרה בחקיקה של עבירות מס חמורות כעבירת מקור על פי חוק איסור הלבנת הון, שתאפשר העברת מידע בין הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המיסים, והחמרת הענישה על עברות מס; שיתוף פעולה בין כלל גופי האכיפה והעברת מידע מודיעיני ומקצועי שייעל את האכיפה כנגד עברייני המס; וצמצום השימוש במזומן ובהסבת צ'קים, הנמצא על שולחנה של ועדת לוקר.

השארת תגובה