סיכום ראשוני של ההסתדרות למצב המשק ב-2013 הדעות חלוקות, בהתאם לאג'נדות..

בנק ישראל ומשרד האוצר פרסמו לאחרונה סיכומים ראשוניים של מצב המשק לשנת 2013. לפי בנק ישראל, המדד המשולב לפעילות המשק מלמד על האטה בקצב הצמיחה לעומת 2012 (2.8% מול 3.9%, בממוצע שנתי), האטה שמשקפת ירידה בייצור התעשייתי וביבוא התשומות, וכן האטה בקצב הגידול של המשרות הפנויות בשוק העבודה. לפי משרד האוצר, יש דווקא האצה בקצב הצמיחה בחודשים האחרונים – בפעילות הריאלית וביצוא, וכן התייצבות בשיעור אבטלה נמוך. עם זאת, הם דואגים לציין שיש הרעה מסוימת בגביית המיסים ובמדד אמון הצרכנים.

על פי הסתדרות העובדים, השוני בין שני הסיכומים מוסבר יפה על ידי השוני הגלוי באג'נדות של שני הגופים המכובדים הללו, כאשר כל אחד מנסה להצדיק את מדיניותו ב-2013, ולבקר במרומז את מדיניותו של האחר –  מדיניות התקציב והמיסים מול מדיניות שער הריבית. בואו נקווה שב- 2014 תהיה הסכמה ביניהם לגבי מדיניות עידוד הצמיחה והתעסוקה, ולגבי המדיניות לצמצום הפערים הכלכליים והעוני – נראה לי שהם צודקים

השארת תגובה