היצוא הישראלי בשנת 2013 ותחזית לשנת 2014

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2013 בייצוא הישראלי התאפיינה בקיפאון. שנת 2012 הייתה אחת השנים הגרועות בסחר העולמי מזה 30 שנה ובשנת 2013 נרשם שיפור מזערי בלבד. על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בניטרול מכירת חברות הזנק (כל הסטרט- אפיסיטים שעושים אקזיט ושנרשם כיצוא ישראלי של שירותים) נותר ללא שינוי בהשוואה ל-2012 והסתכם בהיקף כולל של כ-93 מיליארד דולר. יצוא הסחורות  ירד בשנת 2013 בשיעור של כ-1%  להיקף של כ-62 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים רשם ירידה של כ-2% בהשוואה לשנה שעברה להיקף של 52.5 מיליארד דולר. בהמשך למגמה החיובית בשנים האחרונות רשם יצוא השירותים גם השנה גידול מרשים של כ-8%, בעיקר (אך לא רק) הודות לזינוק חד ביצוא ההזנק.

בסיכום 2013 ירד יצוא הסחורות בשיעור דולרי של כ-1% בהשוואה לשנה שעברה, והסתכם בכ-62 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בשיעור של כ-2% להיקף של כ-52.8 מיליארד דולר. יצוא היהלומים עלה השנה בשיעור של כ-10% לסך של כ-9.2 מיליארד דולר (כ-15% מסך יצוא הסחורות) והיצוא החקלאי צמח בשיעור דומה של כ-9% להיקף של כ-1.5 מיליארד דולר (כ-2% מסך יצוא הסחורות). הייצוא התעשייתי, המהווה כ-83% מסך יצוא הסחורות, ירד במהלך שנת 2013 בשיעור של כ-2.5% והוא הסתכם בכ-51.3 מיליארד דולר.

בהתאם למגמה הכלל עולמית ולהאטה החריפה בהיקפי הגידול של הסחר העולמי השנה, התאפיין השנה הייצוא הישראלי בדשדוש ודריכה במקום.

התפתחות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים קשורה קשר הדוק להתפתחות היצוא ברמה הענפית. כך למשל הגידול המואץ שנרשם השנה בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט, ענף ייצוא מרכזי לאיחוד האירופי, השפיע באופן משמעותי על הייצוא של ישראל לאזור זה. מנגד ייצוא התרופות, המהווה ענף ייצוא דומיננטי ביותר בייצוא לארה"ב היה גורם מרכזי בגינו נרשמו ירידות בייצוא למדינה.

בעוד שיצוא הסחורות רשם השנה ירידה, זו השנה השנייה ברציפות, יצוא השירותים של ישראל ממשיך במגמת הצמיחה; במהלך 2013 ירד יצוא הסחורות בשיעור של כ-1% זאת בהמשך לירידה של כ-4% שהתקבלה ב-2012, כאשר במקביל יצוא השירותים צפוי לרשום השנה עלייה של כ-8% בהיקפים (לסך של כ-33.5 מיליארד דולר), זאת בהמשך לעלייה של כ-11% בשנה שעברה. למעשה סקטור השירותים היה הגורם שדחף את היצוא בשנים האחרונות והגורם העיקרי בזכותו לא נרשמה בשנתיים האחרונות נסיגה ביצוא הישראלי. מכירת חברות הזנק ישראליות תרמה רבות לעלייה המרשימה ביצוא השירותים, אולם גם בנטרול יצוא ההזנק מתקבל גידול של כ-5% (להיקף יצוא של כ-31 מיליארד דולר).

בשנת 2014 ולאחר שנתיים רצופות של קיפאון, צפוי היקף היבוא של השווקים המפותחים המהווים יעד ללמעלה מ-60% מסך היצוא הישראלי  , להתאושש ולצמוח בשיעור של כ-3%. היבוא של השווקים המתפתחים לא צפוי להציג שיפור משמעותי יחסית ל-2013 ויעמוד על שיעור של כ-6%.

מודל הסחר של מכון היצוא – המשקלל ע"ב תחזיות גופי מחקר מובילים את השינוי בהיקפי היבוא הכוללים של מדינות היעד העיקריות של השוק הישראלי – מצביע בשנת 2013 על המשך מגמת ההאטה והדשדוש, אולם בשנים שלאחר מכן (2014-2015) צופה המודל התאוששות הדרגתית.

לסקירה המלאה באתר מכון היצוא

השארת תגובה