ספני כל העולם התאחדו

ברחבי העולם עובדים כ 1.5 מליון ימאים על גבי עשרות אלפי כלי שייט, זהו הסקטור הגלובלי ביותר בעולם בכל קנה מידה: תנועת כ"א, תנועת סחורות והון. בשל תנאי ההעסקה הייחודים לו, קים צורך אמיתי להציב סטנדרטים בינלאומים אחידים להגן על בריאותם ותנאי עבודתם של הימאים. אולם צורך לחוד ומעשה לחוד. כיצד מגשרים על אינטרסים של מדינות שונות ושחקנים שונים בסקטור כה גלובלי שעיקר פעילותו במרחבי הים רחוק מכל סמכות ורגולציה?

שנת 2013 הביאה עימה  בשורה לקהילת הימאים עם כניסתה לתוקף של אמנת התעסוקה הימית, ה-2006 MARITIME LABOUR CONVENTION  בחודש אוגוסט השנה. עד עתה אישררו את האמנה 53 מדינות . האמנה  נכתבה במשך 6 שנים ונדרשו 6 שנים נוספות עד להשגת הרוב הנדרש לכניסתה לתוקף.

האמנה אשר ביצירתה היו שותפים הן ארגוני הימאים והן ארגוני בעלי האניות נחשבת לעמוד התווך הרביעי של משטר הרגולציה הימי. היא מחליפה מספר רב של אמנות ישנות ולא מעודכנות לכלי אחיד המהווה "מגילת זכויות" לימאים.

לאמנה 5 פרקים עיקריים המקיפים מספר רחב של נושאים הקשורים לתנאי העבודה והמגורים של הימאים על האניה וביחסי העבודה בינם לבין בעל האניה.

  1. דרישות מינימום לעבודת ימאים על אניה: גיל מינימום, תעודות רפואיות, הכשרה והסמכה, גיוס ושיבוץ.
  2. תנאי העסקה: הסכמי העסקת של ימאים, שכר, שעות עבודה ומנוחה, זכאות לחופשה, השבה למולדת, פיצוי ימאי בגין אבדן /טביעת כלי שיט, רמות ציוות, פיתוח כישורים והזדמנויות תעסוקה לימאים.
  3. מגורים מתקני פנאי מזון והסעדה: מגורים ומתקני פנאי, מזון והסעדה
  4. הגנה על הבריאות, טיפול רפואי והגנה סוציאלית: טיפול רפואי על האניה ובחוף, חבות כלכלית של בעל האניה, הגנה על הבריאות הבטיחות ומניעת תאונות, גישה למתקני רווחה חופיים, ביטוח לאומי.
  5. ישום ואכיפה- אחריות מדינת הדגל (הנפקת תעודת עמידה בתנאי התעסוקה הימית), אחריות מדינת נמל (ביצוע בדיקות בנמלים, נוהל טיפול בתלונת ימאי).

אוניות מעל 500 טון אשר יבדקו ויאושרו כעומדות בתנאי האמנה יקבלו תעודת Maritime Labour Certificate  אשר אליה מצורפת הצהרה על עמידה בתנאי התעסוקה הימית.

האמנה מאמצת את עקרון "היחס הלא מועדף"  שמטרתו להבטיח כי אניה של מדינה שלא אישררה האמנה לא תהנה מיתרון תחרותי על פני אניה של מדינה מאשררת, והמשמעות בפועל הינה כי אניה של מדינה שלא אשררה האמנה לא תוכל למעשה להציג תעודה לעמידה בתנאי תעסוקה ימית בפני רשויות הנמל ולפיכך תהא כפופה לבדיקות מקיפות יותר בנמלים של מדינות שאישררו האמנה.

רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה יחד עם משרד הכלכלה פועלים להתאמת החקיקה הרלוונטית בישראל על מנת לאפשר אימוץ האמנה .

בישראל כבר קימים חוקים ותקנות המסדירים חלק גדול מהנושאים המכוסים ע"י האמנה אך נדרשת התאמתם לדרישות הספציפיות של האמנה טרם אישרורה ע"י ישראל.

השארת תגובה