מצב המדינה על עבודה חלוקת הכנסות ועוני

ונתחיל בחדשות הטובות, שיעורי האבטלה בישראל הם בין הנמוכים בעולם המפותח. שתי מגמות מרכזיות וחיוביות מאד ניכרות בשוק העבודה של ישראל בעשור האחרון: הראשונה היא כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עולה בהתמדה, מ-58 אחוז ב-2003 ל-64 אחוז ב-2012. והשניה היא ששיעורי האבטלה ירדו מיותר מ-13 אחוז לפחות מ-7 אחוז באותן שנים. כך עולה מדוח מצב המדינה של מרכז טאוב. אם זאת פערי ההכנסות בתוך מעמד הביניים הישראלי הם הגבוהים ביותר מכל מדינות המערב: הכנסות האחוזון ה-75 בישראל גבוהות פי 2.8 מההכנסות של האחוזון ה-25.

האפקטיביות של מערכות הרווחה והמס בהקטנת ממדי העוני היא הנמוכה ביותר מבין המדינות המפותחות, אפילו יותר משל האמריקאים. שיעורי העוני בהכנסות כלכליות בישראל גבוהים מאוד גם ללא החרדים והערבים (29 אחוז). העוני בקרב ילדים בישראל, לאחר תשלומי רווחה ומסים, הוא הגבוה ביותר בעולם המפותח – על פי הדו"ח שליש מהילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני.

 

השארת תגובה