כמה יעלה לכם להתרסק עם הסטארט אפ החדש שלכם? מליון שח

בכל העולם יזמים הרוצים להתחיל עסק משל עצמם בוחנים גם קניית עסק פעיל, אצלנו הרוב דוקא בוחר להתרסק עם עסק חדש ולהפסיד בממוצע מליון ש"ח. זו תרבות יזמית חיובית בעיקרה אך את החשבון אגב משלמת כלכלת ישראל.

בארה"ב ואירופה הביקוש לעסקים פעילים וותיקים קשיח וגבוה, כאשר המחיר נשען על מספר מרכיבים ברורים אשר הבולטים כוללים: תזרים, רווחים, פיזור לקוחות, תחום פעילות, יכולת הפיתוח וההתאמה לרוכש. על כן המסקנה היא כי המגמה בעולם המערבי הולכת ומצביעה בוודאות כי רכישת עסק קיים נכונה יותר, בעיקר בתקופה זאת בה היכולת לקבל האשראי נמוכה יחסית והמקורות מוגבלים.

קיימות הערכות שונות אודות מספר העסקים הפועלים בישראל, המספרים שונים. מומחים מתקשים עדיין להגדיר מהו עסק פעיל, והאם עוסק זעיר הכולל עובד אחד או שניים נחשב לעסק קטן בכלל?

ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל21/7/13 בישראל מעל 505,000 עסקים בגדלים שונים. כאשר כ- 235.000 הינם עסקים בהם מספר העובדים הוא 1 עד 2 . הרוב הבולט של העובדים בישראל בניכוי המגזר הציבורי פועלים במסגרת המגזר הקרוי "עסקים קטנים ובינוניים".

יש לציין כי עד לעת האחרונה, בעקבות "המחאה החברתית" ודיבורים על "שוויון בנטל" ו"מעמד הביניים" ההתייחסות ל"עסקים הקטנים והבינוניים" הייתה מינורית ולא מסייעת, ולמעט יוזמות חיוביות של משרד הכלכלה (לשעבר התמ"ת) ניתן לקבוע בבירור כי התמונה הייתה "כל עסק קטן לנפשו…", מספיק לראות את ההתיחסות לפנסיה, לדמי אבטלה ועוד כדי להבין את החיסרון היחסי שבסביבה שבה פועלים עסקים קטנים.

בכדי להבין המשמעות הכלכלית של הזנחת מגזר עסקי חשוב זה, צריך להבין את התמונה כולה. ע"פ נתוני משרד הכלכלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ 85% מכלל העסקים החדשים הנפתחים בישראל (הערכה מדבר על כ 50 אלף בשנה), נסגרים במהלך שלוש עד החמש שנים הראשונות לקיומם. זהו מספר מדהים הקובע כי סיכוייו של יזם להקים עסק קטן וחדש ולשרוד נמוכים מאוד.

"יותר מכך, בכדי להשלים את הנתונים עולה ממחקרים אותם ביצעה "סנבלט ישראל" כי האובדן הכלכלי הכרוך בכישלון הפעלת עסק חדש הינו לפחות כמיליון ₪. מסביר יוסי אלון, יו"ר סאנבלט ישראל ומוסיף, "זהו הסכום אותו יאבד יזם חדש אשר קרס ולא הצליח לעבור את תקופת ההישרדות הקשה. אובדן כספי זה מורכב לרוב מהשקעה ישירה של כ35%, כ 40% נוספים בהלוואות במימון בנקאי ו/או אחר (משפחה, חברים) והיתרה כ 25% מאובדן הכנסה אלטרנטיבית משכר, במקרים רבים, בעל העסק הינו האחרון אשר מרשה לעצמו ליטול שכר מהחברה שבבעלותו. עוד עולה כי משך הזמן הממוצע להחזר ההלוואות והשיקום מתוצאות הכישלון הינם 4 שנים. כלומר בעל העסק, במשך 4 שנים נוספות, לאחר נפילת העסק, ממשיך לשלם לטובת חיסול החובות הקיימים מהכישלון".

יוסי אלון, יו"ר סאנבלט מציין כי במדינות רבות בעולם היקף פתיחת העסקים החדשים במספרים נומינאליים נמוך מאשר בישראל, הסיבה המרכזית הינה רמת הסיכון אותה מוכנים לקחת יזמים. בארצות המערב יזם אשר מעוניין להפוך לבעל עסק יבחן את התהליך בדרך של חישובי סיכונים. הוא יודע שרמת הסיכון הינה דלקמן:

לרכוש זכיינות מרשות שיווק חזקות  – נמוכה ביותר

לרכוש עסק פעיל אשר קיים לפחות חמש שנים ומעלה – נמוכה

לרכוש עסק פעיל צעיר בין פחות מ3 שנים – גבוהה

להקים עסק חדש – גבוה מאוד

אם כן, ניתן לסכם כי רגע לפני שרצים לפתוח עסק חדש, כדאי לבחון את האפשרות של רכישת עסק קיים, שכבר הוכיח עצמו, וזאת על מנת לחסוך זריקת משאבים לשווא, יש צורך בהרבה חינוך וחניכה למציאת האיזון הנכון שבין יצירת עוגנים תעסוקתיים על ידי הרחבת עסקים קיימים ומולם מדיניות כלכלית מרחיבה המעודדת הקמת חברות חדשות.

השארת תגובה