דוח ההשקעות הישירות של האו"ם – האם המערב אכן מנצל את העולם השלישי?

דו"ח ה-WIR 2012 (World Investment Report), הדו"ח השנתי של סוכנות האו"ם לסחר ופיתוח (UNCTAD) העוקב אחר התפתחויות גלובליות בהשקעות זרות ישירות (Foreign Direct Investment, FDI) פורסם בימים האחרונים ברחבי העולם.  תקציר הדו"ח וניתוח המצב בישראל מובא כאן על ידי ד"ר רוני מנוס ויעקב ירון מהמחלקה למימון בבית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

בכל שנה מתמקד הדו"ח בפן ספציפי ומוגדר של השקעות זרות ישירות, והשנה הדגש הינו על חשיבות קידומה של מדיניות השקעות התומכת בפיתוח בר-קיימא. הוועדה העולמית לסביבה ופיתוח (WorldCommission on Environment and Development) הגדירה ב-1987 פיתוח בר קיימא כפיתוח העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם. ברוח זו מציעדו"ח ה-WIR 2012מסגרת לכינונה של מדיניות השקעות נאותה לתמיכה בפיתוח בר-קיימא (Investment Policy Framework for Sustainable Development, IPFSD). לקריאת תקציר הדוח בעברית לחצו כאן

 

השארת תגובה