קנדה וישראל חתמו על הסכם הכרה הדדית בתחום מוצרי תקשורת

משמעות ההסכם: הכרה בינלאומית ברמת התקינה הישראלית ופישוט הגישה של מוצרי תקשורת ישראלים לשוק הקנדי. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים.

שר התמ"ת, שלום שמחון: "הסכם זה הינו חלק ממדיניות התמ"ת לפעול להסרת חסמי סחר בלתי מכסיים ולפתח תשתית הייצוא הבינ"ל לתעשיות הישראליות. מו"מ לקראת הסכם הכרה הדדית בתחום, מתנהל גם עם ארה"ב ומובן שלתהליכים אלו השפעה משמעותית על כושר הייצוא של התעשייה הטכנולוגית הישראלית, המהווה מנוע צמיחה מרכזי במשק".

שר תמ"ת שלום שמחון נפגש הבוקר (ראשון, 24.6) עם השר הקנדי למשאבים טבעיים מר ג'וזף אוליבר וחתם על הסכם הכרה הדדית בתחום מוצרי תקשורת בין ישראל לקנדה. מדובר בהסכם ראשון מסוגו עבור ישראל אשר משמעותו היא הכרה במערך התקינה הישראלי בתחום מוצרי תקשורת כשווה ערך לזה הקנדי. בהתאם להסכם החדש, מוצר ישראלי אשר ייבדק בארץ בהתאם לדרישות הרגולציה הקנדית, לא יצטרך לעבור בדיקה מחודשת בקנדה.

הסכם הכרה הדדית(MRA)  הינו הסכם בין שני צדדים או יותר, הקובע כי תהליכי הבדיקה והתקינה בכל אחד מן הצדדים מקובלים על הצד השני. כלומר, ההסכם להכרה הדדית עם קנדה מחייב את הצדדים  להכיר בתוצאות הבדיקה וההתעדה של גופים מאושרים בשתי המדינות לצורך תהליכי יבוא של מוצרי טלקום. ההסכם עם קנדה צפוי להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים, לאחר ששני הצדדים יסיימו את הליכי האשרור הנדרשים. יצוין כי תחום מוצרי התקשורת מהווה תחום מוביל ביצוא הישראלי. תעשיית התקשורת מייצאת לעולם ציוד תקשורת בהיקף של 3.4 מיליארד דולר בשנה (2011).

שר התמ"ת, שלום שמחון: "הסכם זה הינו חלק ממדיניות המינהל לסחר חוץ במשרד התמ"ת לפעול למען הסרת חסמי סחר בלתי מכסיים ולפתח את תשתית הייצוא הבינ"ל לתעשיות הישראליות. בימים אלה, אנו מנהלים מו"מ לקראת הסכם הכרה הדדית בתחום מוצרי תקשורת גם עם ארה"ב ומובן שלתהליכים אלו השפעה משמעותית על כושר הייצוא של התעשייה הטכנולוגית הישראלית, המהווה מנוע צמיחה מרכזי במשק".  

אתי בלחסן-לוי, מנהלת המחלקה להסכמים בילטראליים במשרד התמ"ת, שעמדה בראש צוות המשא ומתן: "ההסכם עתיד לחסוך עלויות משמעותיות לחברות המייצאות ולהביא לפישוט משמעותי בהליכי הייצוא תוך קיצור ימי הגישה לשוק הקנדי. מעבר לכך, יש להסכם משמעות רבה בהיבט ההכרה במערך התקינה הישראלית."

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת , גרישה דייטש מוסיף: "ההסכם עם קנדה יקדם את מעמדן הבינלאומי של מספר מעבדות בארץ העוסקות בבדיקות הבטיחות והתאימות האלקטרו-מגנטית של הציוד המיועד לייצוא."

מהמנהל לסחר חוץ שבמשרד התמ"ת נמסר: בשנת 2011 נרשמה עלייה של כ-5% בהיקף הסחר הבילטראלי לעומת השנה הקודמת, מהיקף של כ-1.19 מליארד דולר להיקף של כ-1.25 מיליארד דולר. היצוא מישראל לקנדה בשנת 2011 עמד על 803 מיליון דולר והיווה 65% מהיקף הסחר; היבוא מקנדה עמד על 437 מיליון דולר והיווה 35% מהיקף הסחר. ענפי היצוא העיקריים: מינרלים, מוצרים כימיים, דשנים, מכונות ומכשירים מכאניים וחשמליים, ציוד תקשורת ויהלומים. ענפי היבוא העיקריים: מכונות ומכשירים מכאניים וחשמליים, מוצרי עץ ונייר, מוצרים כימיים, מוצרי חקלאות ומזון ויהלומים.

השארת תגובה