ארגון ה OECD בין ארה"ב שאולי מתאוששת לבין אירופה שכנראה מדשדשת

על פי דוח של ארגון OECD, בעוד הכלכלה הגלובלית חוזרת בהדרגה לצמיחה הודות להתאוששות קלה בסחר העולמי (אי-שימוש במדיניות פרוטקציוניסטית) ועלייה באמון משקי הבית, מסתרך מאחור גוש האירו שהנו מקור עיקרי לסיכונים גלובאליים, כך מתואר בסיכום נייר של הארגון שהוכן על ידי משרד התמ"ת אגף כלכלה.

ארגון OECD צופה ירידה בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של 0.1%, בעוד שבנובמבר 2011 צפה לעלייה קטנה של 0.2%, בהשוואה לגידול של 1.6% בקרב מדינותOECD  ו-2.4% בארצות הברית. הארגון מבחין בפער הולך וגדל משני צדי האוקיאנוס האטלנטי במשתנים של תעסוקה (שיעורי אבטלה: גוש האירו – 11%, ארה"ב – 7.3%, יפן – 4.2%), אמון הצרכנים והעסקים, קצב צמצום החוב וצריכה.

ארה"ב:

מצבה הפיסקלי של ארה"ב ממשיך להיות לא ברור. התקציב הפדראלי נשאר עדיין אתגר מרכזי לטווח ארוך (הצורך להפחית החוב הלאומי, העומד כיום על למעלה מ-12 טריליון דולרים).

צוק פיסקלי (Fiscal cliff) – המונח הזה הוא כינוי למה שיקרא ב-1 לינואר 2013, במידה ודבר לא ישתנה מבחינה חקיקתית, כאשר שיעורי המס השולי בארה"ב יזנקו וקיצוצי חובה יכנסו לתוקף באופן אוטומטי. המהלכים הללו יגבירו את הכנסות הממשלה ויורידו באופן ניכר את הגירעון התקציבי. הבעיה אינה רק בעיה פוליטית. ארה"ב התחייבה להוריד את תקרת החוב ולהוריד את הגרעון. הארכה של אותם חוקים שמתוכננים להסתיים בשנה הפיסקלית הנוכחית, פשוט מעבירה את החובות לדורות הבאים. נוצרה דילמה: עידוד צמיחה במחיר גרעון וחוב, או מיתון במחיר של הורדת הגירעונות.

שווקים מתעוררים:

בקרב השווקים המתעוררים נרשם קצב גידול נמרץ: שיעור צפי צמיחה של 8.2% בסין לשנת 2012, 7.1% בהודו ו-3.2% בברזיל. יחד עם זאת, קיימים סיכונים אינפלציוניים העלולים לצמצם מרחב הפעולה באותן מדינות, היווצרות בועות מחירים כתוצאה מהשקעות הון מאסיביות באותם שווקים.

גוש האירו:

לדעת הארגון המוקד הבינלאומי מצוי בהוצאת גוש האירו מהמשבר ולצורך כך תומך בשימוש בכל הכלים ובהם מנגנון היציבות הפיננסית האירופית (EFSF), מנגנון היציבות האירופי הקבוע (ESM), הלוואות הבנק האירופי להשקעות (EIB), קרנות מבניות כולל הנפקת אגרות חוב כלל אירופאיות:

אג"ח כלל אירופאיות – מדובר בהנפקה של אגרות חוב בערבון משותף של כלל הכלכלות בגוש האירו ובהן גרמניה, בה הריבית על האגרות תהיה נמוכה יותר ויאפשר לכלכלות למחזר חובות בעלות נמוכה ובכך להפוך חובותיהן אפשריות למחזור. כיום, עם ריביות של 5-6% מתקשות מדינות כמו ספרד ואיטליה למחזר את חובן.

עמדה זו של ארגון OECD המצטרפת לעמדת קרן המטבע הבינלאומית, מכוני מחקר אירופאיים ולדעת רה"מ איטליה, בדבר הצורך להנפיק אג"ח משותפים שישכנעו את השווקים ביציבותה של המטבע האחיד ויקנו תחושה של 'חומת אש פיננסית', שתאפשר למנוע בכל מצב קריסה של מדינה גדולה.

הארגון קורא לבנק האירופי המרכזי (ECB) למלא תפקיד פעיל יותר:

– תמיכה בצמיחה באמצעות אספקת מימון לטווח ארוך;

– סיוע בקביעת רף עליון לריביות אותן ישלמו ממשלות בבואן לגייס כספים באמצעות הנפקת אג"ח ממשלתיות;

– הקלות כמותיות (אספקת נזילות לשווקים באמצעות הדפסת כסף).

 נדרשת פעולה נמרצת לצמצום אי-האיזון בין מדינות אירופה הצפונית הדינמיות והמדינות הפריפריאליות מהדרום הסובלות ממשבר החובות הממשלתיים ומגירעונות תקציביים. ארגון OECD מברכת את גרמניה על העלאת השכר במגזר הציבורי בשיעור של 6.3 עליו נחתם לפני למעלה מחודש ימים, דבר שיביא לגידול בביקושים הפנימיים.

המלצות כלליות:

אימוץ גישה מאוזנת בין קונסולידציה פיסקלית וקביעת כללים פיסקליים מצד אחד (צמצום בהוצאות והעלאת מסים) לבין ביצוע רפורמות מבניות: ארגון מחדש והזרמת הון עבור הבנקים; העמקת התחרות בשוק העבודה המוצרים; רפורמה במערכת הפנסיה.

השארת תגובה