הייצוא הישראלי בשנת 2011

לאחר המשבר העמוק, שהחל בשליש האחרון של שנת 2008, נהנה היצוא הישראלי מההתאוששות בכלכלה ובסחר העולמי והחל לצמוח במחצית השנייה של 2009. שנת 2010 התאפיינה במרביתה בהאטה בשיעורי הגידול ו"בדשדוש כללי", כשבמהלך הרבעון הראשון של 2011 חזר היצוא לצמוח בשיעור גבוה. אולם, ברבעון השני נבלמה מגמה זו, וברבעון השלישי אף התהפכה, כשענפי ההיטק מובילים בירידה בהיקפי היצוא.

ההתאוששות האיטית והסבוכה של המשק האמריקאי, ומשבר נטל החובות הכבד באיחוד האירופי כבר נותנים את אותותיהם על היצוא הישראלי. לצד אילו ראוי לציין גם את הסיכונים האינפלציוניים המאיימים על יציבות המערכות הכלכליות בשווקים עיקריים באסיה. לקריאת סקירה מקיפה על היצוא הישראלי בשנת 2011 לחצו כאן

השארת תגובה