פולין

בשנת 2011 נאמד התוצר המקומי הגולמי של פולין בכ 515 – מיליארד דולר במחירי שוק, כאשר התוצר במונחי כוח קנייה נאמד בכ 765 – מיליארד דולר. התוצר לנפש במונחי כוח קניה עמד על 20,050 דולר והינו מהנמוכים באיחוד האירופי. בשנים 2006-2010 צמחה כלכלת פולין בשיעור שנתי ממוצע של 4.7% בשנה, כאשר הביקוש המקומי הגבוה מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי. לסקירה הכלכלית על פולין

השארת תגובה