הקשר שבין מסחר בין לאומי וסביבה

עם ההתפתחות הכלכלית בשווקי העולם ועליית המודעות לפגיעה בסביבה עקב שינויי אקלים, החלו מדינות תעשיות וארגונים מהמגזר השלישי להתעניין בקשר שבין הסחר הבין לאומי והסביבה. הקשר בין סחר לסביבה הינו מורכב ונושא משמעותי והינו אחד מהמרכיבים המרכזיים על מנת להשיג פיתוח בר קיימא. למעשה קל יותר להבין זאת אם ננסה לבחון את הדברים במסגרת הקשר שבין יצור תעשייתי והסביבה.
קשר כזה בין יצור לבין הסביבה ברור לכל אחד מאיתנו לחלוטין. ככל שהסחר העולמי גדל והיחס שבין היצוא והיבוא המצרפיים של כל מדנות העולם גדל בהתמדה מול היצור העולמי – קרי העולם סוחר הרבה יותר עקב תהליכי הגלובליזציה – הולך ומתחזק גם היחס שבין הסחר בין לאומי והסביבה.
אז מה השתנה? בעיקר הסביבה הרגולטיבית שהפכה להיות נוקשה יותר בהיבטים הבין לאומיים (כגון ארגון הסחר העולמי) והן בהבטים של ארגונים ומסגרות בין לאומיות (כגון התקינה האירופאית המחמירה על כימיקאלים וכו).
משרד התעשייה והמסחר ריכז את כל הקישורים שבין הסחר הבין לאומי ונושאי איכות הסביבה, להלן עיקרי הדברים:
 

השארת תגובה