הסדר החוב היווני

יוון הודיעה ב- 9 למרץ כי כ- 86 אחוזים מהנושים הפרטיים הסכימו לקבל את התוכנית לביצוע המרת אג"ח. התוכנית כוללת המרת האג"ח הקיים באג"ח חדש, הכולל ריבית נמוכה יותר ומועד פירעון מאוחר יותר. מדובר בתספורת של כ- 53 אחוזים מהערך הנקוב של האג"ח היווני, וכ- 75 אחוזים מהערך הנוכחי של האג"ח, כך מסקירה של משרד התעשייה והמסחר.

אולם, על מנת לכפות על כל מחזיקי האג"ח היווני את המרת האג"ח, נדרשה יוון להפעיל את סעיפי הפעולה המשותפת (Collective Action Clauses). כללים אלו, אשר הוספו לכללי האג"ח היווני בחקיקה רטרואקטיבית לפני מספר שבועות, מחייבות את הרוב המוחלט (כ- 96 אחוזים) של מחזיקי האג"ח להסכים לביצוע התוכנית. על רקע הפעלת כללים אלו הכריז ה- ISDA על אירוע אשראי, מהלך שיביא להפעלת חוזי ה- CDS, וצפוי לגרור הורדה של דירוג האשראי היווני ל- D. לפי הערכות, ההכרזה על אירוע אשראי לא צפויה ליצור בעיות משמעותיות במגזר הפיננסי באירופה או בעולם, בעיקר על רקע מכרזי הנזילות שביצע ה- ECB. יש לציין כי הסכמה של 90 אחוזים ממחזיקי האג"ח היה מחייב את כלל המחזיקים לבצע את ההמרה, מבלי הצורך להפעיל את סעיפי הפעולה המשותפת.

לאור ביצוע המרת האג"ח וקיצוצי התקציב הודיעו שרי האוצר של גוש האירו כי יוון עמדה בהתחייבויותיה, וחבילת הסיוע הנוספת, על סך של 130 מיליארד אירו תועבר לה בכפוף לאישור של מנהיגי הגוש בפגישתם הקרובה.

על אף האישור המסתמן להעברת חבילת הסיוע הנוספת ליוון, הכלכלה היוונית נמצאת במצב קשה. הכלכלה היוונית התכווצה ב- 2011 בכ- 7 אחוזים, כאשר זו השנה הרביעית ברציפות שהכלכלה היוונית מתכווצת, והצפי הוא שגם בשנת 2012 תתכווץ הכלכלה היוונית. צעדי הצנע והפיטורים הנרחבים במגזר הציבורי הביאו לעליית שיעור האבטלה מ- 10.7 אחוזים בינואר 2010 לכדי 21.0 אחוזים בדצמבר 2011. שיעורי האבטלה בקרב הצעירים (גילאי 15-24) עומד על למעלה מ- 50 אחוזים.

ומה קורה בבמקומות אחרם בעולם בשבועיים האחרונים?

ארה"ב

  • נתוני שוק העבודה לחודש פברואר הפתיעו לטובה. בחודש פברואר נוספו 227 אלף משרות לשוק העבודה. בנוסף, תוספת המשרות לחודשים דצמבר וינואר עודכנו כלפי מעלה, כך שבחודשים אלו נוספו 60 אלף משרות יותר ממה שפורסם בחודשים הקודמים. שיעור האבטלה נותר ברמה של 8.3 אחוזים, על רקע הגידול בשיעור ההשתתפות ל- 63.9 אחוזים.

 אירופה

  • יוון הגיעה להסדר חוב עם הנושים הפרטיים. עם זאת, חוסר הסכמה מצד חלק מהנושים הפרטיים הביא להכרזה של ה- ISDA[1] על אירוע אשראי, מהלך שיביא להפעלת מנגנוני ה-CDS. ראה הרחבה בהמשך.
  • ה- ECB הותיר את הריבית על אחוז.

סין

  • שיעור האינפלציה השנתי הואט בחודש פברואר לכדי 3.2 אחוזים בלבד. שיעור האינפלציה הנמוך, ונתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות הנמוכים מהתחזיות, צפויים להמריץ את הממשל הסיני לבצע צעדים מרחיבים.

במקביל, הממשל הסיני הודיע כי הוריד את יעד הצמיחה לשנת 2012 ל- 7.5 אחוזים (מ- 8 אחוזים). 

השארת תגובה