על הקשר בין צמיחה ואבטלה בארה"ב ובישראל

התוצר הריאלי של המשק האמריקאי צמח ברבעון הרביעי של 2011 ב- 2.8 אחוזים. שיעור צמיחה זה גבוה אמנם מזה של 5 הרבעונים החלשים שקדמו לו, אך הוא נמוך משיעור הצמיחה הממוצע של 60 השנים האחרונות – 3.2 אחוזים.

על פי מחקר של בנק ישראל, בספרות הכלכלית האמפירית, נמצא קשר שלילי בין שיעור הצמיחה ובין שיעור האבטלה. הממצאים מראים כי עלייה בשיעור הצמיחה של המשק מתואמת עם ירידה של שיעור האבטלה ולהיפך. קשר זה מכונה בספרות "חוק אוקון" (Okun's Law). החוק נקרא על שמו של הכלכלן ארתור אוקון שאמד את הקשר בין התוצר לאבטלה בשנת 1962 והגיע למסקנה כי צמיחה שנתית של 3 אחוזים מעבר לממוצע הצמיחה ארוך הטווח, תביא לירידה של 1 נקודת אחוז בשיעור האבטלה באותה השנה. כך, אם בארה"ב שיעור הצמיחה ארוך הטווח עומד על כ-3.2 אחוזים, נדרשת צמיחה שנתית של כ-6.4 אחוזים בכדי להוריד את שיעור האבטלה בנקודת אחוז. עם זאת, חשוב לציין כי "חוק אוקון", למרות שמו, הינו כלל אצבע אמפירי יותר מאשר חוק במובן המתמטי. פרופ' ג'יימס האמילטון, פרסם השבוע בבלוג שלו עדכון לאמידת חוק אוקון על סמך נתונים רבעוניים של המשק האמריקאי בשנים 2011-1949. האמידה המעודכנת מצאה כי דרושה צמיחה של 2.5 אחוזים מעבר לשיעור הצמיחה הממוצע בכדי להוריד את שיעור האבטלה
ב-1 נקודת אחוז. בפרט, נמצא כי כאשר צמיחת התוצר נמוכה מ-3.3 אחוזים בשנה (רבעון מול רבעון מקביל אשתקד), יהיה סביר יותר להניח כי שיעור האבטלה יעלה מאשר ירד
 

לאור ממצאים אלו של הקשר בין שיעור הצמיחה לשיעור האבטלה, מפתיעה העובדה כי בשנת 2011 ירד שיעור האבטלה ב-0.9 נקודת אחוז 2011, למרות צמיחה של 1.7 אחוזים. את הסתירה לעיל ניתן להסביר בכך שחלק גדול מהירידה בשיעור האבטלה בשנת 2011 נבע מירידה בשיעור ההשתתפות (פרטים שהתייאשו מחיפוש עבודה) ולא מעלייה בפעילות הכלכלית. לפי האמילטון, בכדי שתתרחש ירידה נוספת בשיעור האבטלה בעתיד יש לקוות לשיעורי צמיחה גבוהים יותר מזה של הרבעון הרביעי של 2011 בשנים הקרובות.

אמידת חוק אוקון למשק הישראלי שבוצעה באגף כלכלה ומחקר עבור השנים 2011-1995 מעלה כי כאשר צמיחת התוצר נמוכה מ-3.6 אחוזים בשנה (רבעון מול רבעון מקביל אשתקד), יהיה סביר יותר להניח כי שיעור האבטלה יעלה מאשר ירד. עם זאת, טיב הקשר הנאמד חלש יותר עבור המשק הישראלי, ככל הנראה מפאת גודל מדגם קטן יחסית (64 רבעונים לעומת כ-250 במשק האמריקאי), ועל כן יש להתייחס לממצאים אלו בערבון מוגבל. 

השארת תגובה