כיצד משנה המשבר הכלכלי באירופה את פני תעשיית הספנות העולמית

המשבר הכלכלי באירופה משפיע על מחירי ההובלה הימית, בסקירה אותה פרסמה לאחרונה מועצת חברות הספנות העולמית BIMCO קובעת כי נוכח הירידה בהיקף הביקושים להובלה ימית, המגזר אינו יכול לשפר את רמת תעריפי ההובלה הימית, בנתיבי הסחר הראשיים – קרי המחירים יישארו נמוכים יחסית.

הסקירה שפורסמה באתר חדשות התחבורה והלוגיסטיקה Port2Port מדגישה כי הירידה בהיקף הביקושים, הביאה למצב שבו תעריף ההובלה הממוצע, מהמזרח הרחוק לאירופה, הגיע במחצית חודש אוקטובר השנה, לרמה נמוכה מזו שהייתה בשנת 2009. המועצה, אשר צברה לעצמה במהלך השנים האחרונות מוניטין רב ומשקל סגולי איתן בקרב מקבלי ההחלטות באירופה וארה"ב ואושרה כמשקיף במספר וועדות האו"ם העוסקות בנושאי הים, ציינה כי מצב זה נוצר, ללא ספק, כתוצאה מהגברת התחרות במגזר המכולות וכניסת קיבולת חדשה לשוק העולמי בכלל ולנתיב השיט הפועל מהמזרח הרחוק לאירופה , בפרט. מן הראוי לציין כי בנתיב זה פועלות כיום מספר גדול יחסית של "אוניות על" בעלות קיבולת של +10,000 TEU אשר 35 מהן נמסרו לבעליהן במהלך שנת 2011. ו"אוניות על" אלו הצטרפו ל – 66 "אוניות על" אחרות, בעלות קיבולת זהה, הפועלות בנתיב. 

זה המקום לציין כי קיבולת של אוניות מכולה נמדדת במונחים של TEU. יחידה אחת של TEU  שווה למכולה סטנדרטית אחת באורך 20 רגל (קצת פחות משבעה מטר).

המועצה מציינת כי כניסת "אוניות העל" החדשות לשירות מהווה גידול דרמטי, בשיעור של 53%, למגזר ספנותי צר של אוניות מכולה בעלות קיבולת גבוהה, הפועלות בנתיב לאירופה. נוכח הגידול הרב בהיצע, ולאור העובדה שהביקושים ממאנים לעלות, בעיקר בשל המצב הכלכלי הקשה באירופה אשר לא השתפר בחודשים האחרונים ואינו מראה סימני שיפור בתקופה המיידית, השוק מגיב בירידת תעריפים. כלכלי המועצה מציינים כי הירידה בביקושים הובילה לירידת תעריפי ההובלה אשר ירדו לרמה של מתחת ל- 50% מרמתם בתקופה המקבילה אשתקד.  

בהשוואה לנתיב הימי הפועל מהמזרח הרחוק לאירופה, המצב בנתיב הפועל מהמזרח הרחוק לארה"ב (trans-Pacific) טוב יחסית אולם גם בנתיב זה, להערכת כלכלני הארגון, הצפי הוא לירידה בביקושים וירידת תעריפים. 

להשבית מיליון TEU

עוד פורסם באתר Port2Port כי חברת הייעוץ האירופאית Alphaliner זיהתה כי בחודש ספטמבר האחרון היו 129 אוניות בעלות קיבולת של 270,000 TEU (1.8% מהקיבולת הגלובלית) מובטלות. מספר חברות סגרו שירותי ואחרות בחרו לצמצם שירותים אחרים. צי אוניות המכולה הפעיל, גדל השנה בשיעור של 6.5%, עם הצטרפותן של אוניות חדשות בעלות קיבולת כוללת של 966,000 TEU, כאשר מתוך קיבולת זו 429,440 TEU – אוניות בעלות קיבולת של +10,000 TEU. במהלך אותה תקופה נמכרו לגריטה 25 אוניות, בקיבולת כוללת של 30,517 TEU . 

בעקבות כניסתן של אוניות המכולה החדשות, עומדת הקיבולת הכוללת של מגזר המכולות, ברמה של 15 מיליון TEU. קיבולת זו עמדה, לפני 11 חודש בלבד, ברמה של 14 מיליון TEU.  על פי הערכות BIMCO ספר ההזמנות העולמי לאוניות מכולה עמד, במחצית חודש אוקטובר השנה, על 666 אוניות אשר רובן תושלמנה ותצטרפנה לצי הפעיל במהלך השנה הקרובה. הערכות אלו מצביעות על 1.3 מיליון TEU שיצטרפו לצי הגלובלי במהלך 2011 – גידול חד בשיעור של 8.7% בהשוואה לאשתקד.  במהלך חודש אוקטובר הלך וגדל צי האוניות המושבתות, הקיבולת אותה יש להשבית כדי ליצור שיווי משקל בין הביקוש להיצע, גדול באופן ניכר ממספר האוניות המועברות כיום להשבתה.

בניסיונות הבלתי פוסקים אותם עושות חברות הספנות כדי לחסוך בעלויות, כמו האטת מהירות ההפלגות, סגירת קווים בלתי רווחיים, לא תהייה ככל הנראה ברירה אלא להעמיד/להשבית מרצון אוניות מכולה בקיבולת של כ- 1 מיליון TEU. למותר להדגיש כי יש תמיד לזכור כי הקיבולת הגלובלית גדלה בהיקף של 2 מיליון TEU מאז 2009/2010 – כמות המהווה גידול של 3.5 מיליון TEU, בפרק זמן של 20 חודש, בצי האוניות האקטיבי. 

כדי להתמודד עם הבעיה החלו בעלי אוניות להחזיר אוניות מכולה שהיו בחכירת מועד לבעליהן ואלה החלו סופגים את מלוא עוצמת הירידה בפעילות.  

אולם המגמה של הכנסת "אוניות על" הנהנות מיתרון של כלכלת גודל יוצרת בעיה תפעולית לנמלים האמורים לטפל באוניות הענק הללו. לנמלי המבורג וברמרהבן שבגרמניה אין את העומק הנדרש לקלוט "אניות על" וגובר החשש שהאניות "יברחו" לנמל רוטרדם המתחרה. אבל, בגרמניה לא אומרים נואש והממשלה תתרום למאבק את נמל הצי הגרמני לטובת הקמת נמל מסחרי עמוק מים

מלחמת הענקים בין נמלי הולנד וגרמניה ניטשת במלוא עוזה. ממשלת גרמניה תשקיע 1.3 מיליארד דולר ותכשיר את נמל הבית המרכזי של הצי הגרמני בשתי מלחמות העולם, Wilhelmshaven’s JadeWeserPort terminal,  על מנת להפכו לנמל מסחרי אשר יוכל לקלוט ולתפעל את "אוניות העל" וימנע את "בריחתן" לנמל ההולנדי, רוטרדם.

כיום, נמל רוטרדם הינו היחיד במערב אירופה המסוגל לקלוט ולתפעל אוניות בסדר גודל זה ואילו לשני הנמלים הגרמנים המרכזיים ברמרהבן והמבורג אין את העומק הנדרש כדי לקלוט את השוקע הדרוש – 16.5 מטר – לקליטת "אוניות – על" ולכן החשש שגרמניה תאבד את קווי האוניות הגדולים.

העדר שוקע מעמיד את נמליה המרכזיים של גרמניה בבעיה, בפרט לאור העובדה ש- 150 אוניות מכולה בעלות קיבולת של 10,000 TEU ומעלה אמורות להצטרף לצי אוניות המכולה הגלובלי במהלך השנים 2014–2011.

נמל המכולות הגרמני החדש, שעומקו 18 מטר, אמור להיפתח לפעילות בתחילת חודש אוגוסט 2012 ויהיה מסוגל לקלוט אוניות מכולה שאורכן 430 מטר והן בעלות קיבולת של 18,000 TEU. לנמל החדש רציף שאורכו 1.7 ק"מ המסוגל לטעון ולפרוק ארבע אוניות מכולה בעת ובעונה אחת. הנמל משתרע על פני שטח השווה לשטח של 500 מגרשי כדורגל. עם כניסתו לפעולה, יוכל הנמל החדש לשנע 2.7 מיליון TEU בשנה.

 מיקומו הגיאוגרפי של הנמל החדש נוח מאוד: רק 43 ק"מ מרחק אל הים הפתוח, לעומת נמל המבורג המרוחק 110 ק"מ מהים ואילו נמל אנטוורפן מרוחק 80 ק"מ מהים הפתוח.

השארת תגובה