רוסיה לארגון הסחר העולמי

רוסיה תצטרף בקרוב לארגון הסחר העולמי (ה-WTO) לאחר שהסכימה לערוך כמה רפורמות במדיניות הסחר שלה, לפי דרישות הארגון. ההסכם נחתם לאחר 18 שנים של מו"מ מפרך. ממשלת רוסיה צריכה לאשר את ההסכם עד ה-15 ביוני 2012, ואזי תצורף לארגון 30 יום מאוחר יותר.

רוסיה תצטרף בקרוב לארגון הסחר העולמי (ה-WTO) לאחר שהסכימה לערוך כמה רפורמות במדיניות הסחר שלה, לפי דרישות הארגון. ההסכם נחתם לאחר 18 שנים של מו"מ מפרך. ממשלת רוסיה צריכה לאשר את ההסכם עד ה-15 ביוני 2012, ואזי תצורף לארגון 30 יום מאוחר יותר.

רוסיה הסכימה ל-30 הסכמי סחר בילטראליים המתייחסים לשירותים ול-57 הסכמים המתייחסים לסחורות. בנוסף, המדינה התחייבה להפחית את שיעור המכס הממוצע על כל מוצרי היבוא ל-7.8% במקום 10% כיום. המכס על מוצרי חקלאות ירד מ-13.2% ל10.8%, והמכס על מוצרים תעשייתיים יקטן מ-9.5% ל-7.3%. רוסיה תפחית את מס היבוא על מוצרי חלב, דגנים, שמנים, כימיקלים, מכוניות, ציוד אלקטרוני, עץ ונייר בשיעורים ניכרים ותבטל לחלוטין את המכס על כותנה ומוצרי טכנולוגיית מידע.

המדינה הסכימה לבטל את החוק המגביל את שיעור האחזקות הזרות בחברות טלקומוניקציה מקומיות ל-49%, ארבע שנים לאחר ההצטרפות המיועדת לארגון. חברות ביטוח זרות יוכלו לפתוח סניפים ברוסיה תשע שנים לאחר קבלתה לארגון. היא תאפשר לבנקים זרים לפתוח חברות בת ברוסיה. הרשויות לא יגבילו את היקף ההון הזר שיוזרם לבנקים אלה, אבל לא יאפשרו חריגה מעל 50% מכלל ההון במערכת הבנקאית.

רוסיה הבטיחה להקל את המעבר של סחורות ואנשים במערכת התחבורתית הימית והיבשתית. הגבלות כמותיות על יבוא סחורות יימחקו לחלוטין. היטלים מיוחדים על מטענים במעבר (שטעון) המובלים ברכבות יבוטלו ב-1 ביולי 2013, והחברה תשווה את תעריפי הובלת סחורות יבוא לשינוע פנים ארצי. יבואני אלכוהול, תרופות ומוצרים פרמצבטיים לא יידרשו לרישיונות יבוא. המדינה תאפשר לחברות זרות לפתוח רשתות קמעוניות ולנהל את מערך ההפצה בעצמן.

כמו כן יבוטלו כל תוכניות הסובסידיה למוצרים תעשייתיים או שיעברו שינוי, כך שלא תינתן העדפה למוצרים מקומיים על פני סחורות יבוא. המדינה לא תעניק הטבות לחקלאיים מעבר ל-9 מיליארד דולר ב-2012, כאשר ל-2018 יצטמצם הסכום ל-4.4 מיליארד דולר.

חבילת התחייבויות רוסיה עם הצטרפותה ל- WTO
גישה לשווקים למוצרים (Goods):

בממוצע תפחית רוסיה את שיעור המכס הכבול שלה למוצרים לממוצע של כ – 7.8% מממוצע של כ – 10%
• הממוצע במוצרי חקלאות יפחת מ 13.2% לכ- 10.8%
• הממוצע במוצרי תעשייה יפחת מכ – 9.5% לכ- 7.3%

רוסיה הסכימה להוריד את תעריפי המכס הכבולים בקשת רחבה של מוצרים:
• מוצרי חלב – הפחתה לכ – 14.9% בממוצע מתעריף קיים (Applied) של כ – 19.8%
• דגנים – הפחתה לכ – 10% בממוצע מתעריף קיים (Applied) של כ – 15.1%
• כימיקלים – הפחתה לכ – 5.2% בממוצע מתעריף קיים (Applied) של כ – 6.5%
• מכונות חשמליות – הפחתה לכ – 6.2% בממוצע מתעריף קיים (Applied) של כ – 8.4%
• עץ ונייר – הפחתה לכ – 13.4% בממוצע מתעריף קיים (Applied) של כ – 8%
• למוצרי כותנה וטכנולוגיות מידע (ע"פ ITA) התעריף יופחת ל – 0%

מכסות ייבוא (TRQs) – במסגרת התחייבויותיה רוסיה התחייבה לתת מכסות ייבוא בתעריפי מכס מופחתים כדלקמן:
• בקר – 15% במכסה, 55% מחוץ למכסה
• חלק ממוצרי העוף – 25% במכסה, 80% מחוץ למכסה
• בקר – 15% במכסה, 55% מחוץ למכסה
גישה לשווקים לשירותים (Services):

רוסיה לקחה התחייבויות בתחום השירותים ב – 11 סקטורים ו- 116 תת סקטורים
• טלקום – מגבלת הון זר על בעלות/ השקעה (49%) תבוטל במהלך 4 שנים לאחר ההצטרפות. כמו כן הסכימה רוסיה להטמיע את תנאי הסכם הטלקום ב – WTO  (Telecommunications Agreement)
• חברות ביטוח זרות יוכלו לפתוח סניפים מקומיים תוך 9 שנים מהצטרפות רוסיה
• בנקים זרים יוכלו לפתוח חברות בת ברוסיה. לא תהיה מגבלת הון זר, אולם, הבנקים הזרים לא יהוו מעל 50% ממערכת הבנקאות
• תחבורה – רוסיה לקחה התחייבויות בתחום התובלה הימית והיבשתית, כולל בתובלת מטען ונוסעים
• הפצה – רוסיה תאפשר חברות בבעלות של 100% הון זר להיות חלק משוק ההפצה (הן בסיטונאות, קמעונאות ובזיכיונות) עם כניסתה ל – WTO


מיסי ייצוא:

המיסים על  ייצוא יתוקנו למעל 700 שורות מכס, כולל במוצרי דגים, מינרלים (דלקים ושמנים), עץ, נייר וחומרי מתכת.


התחייבויות כלליות בגישה לשווקים:

• מגבלות כמותיות על הייבוא (כמות ייבוא, איסורים, היתרים, דרישות לאישור, רישוי וכו') שלא ניתן יהיה להגן עליהן ע"פ הוראות ה – WTO יבוטלו ולא יחודשו.
• חיובי תשלום לגבי מוצרים בהובלה (תובלת רכבות), (יבוטלו) החל מ – 1.7.2013, יהיו בהתאמה להוראות ה – WTO. כמו כן על מוצרים מיובאים ישלמו את אותו תעריף התובלה שמשלמים על מוצרים מקומיים. תעריף הובלה יפורסם לפני שהתעריף ייכנס לתוקף.
• מיום ההצטרפות – ביטול הצורך ברישיונות ייבוא ליבואני אלכוהול, תרופות, ומוצרים עם אבטחת מידע
• רוסיה תיישם את תוכנית הטבות המכס (GSP) למדינות מתפתחות ולמדינות העניות. לפי תוכנית זאת מדינות מתפתחות ישלמו מכס של כ – 75% מתעריף ה – MFN, והמדינות העניות יקבלו הטבה של 100% (0% מכס)
• המכס  המוטל על סוכר יעבור רביזיה וליברליזציה
• עם ההצטרפות כל פטור מכס למוצרי חלל יהיו ע"פ עקרון MFN
• מיום ההצטרפות – כל חוקי, תקנות ואמצעים אחרים לגבי תובלת מוצרים ברוסיה תהיה בהתאמה להוראות ה – GATT ו- WTO, כמו כן כל החוקים, העמלות והעלויות הכרוכות בתובלה יפורסמו.
• רוסיה תבחן בתחום ההשקעות והבנקאות דרישות לגישה לשווקים במסגרת הצטרפות אפשרית ל- OECD.
• רוסיה מתכוונת להצטרף להסכם רכש ממשלתי (GPA) ותודיע על כך בעת הצטרפותה (תוך 4 שנים).
תמיכות בחקלאות ותעשייה (Subsidies):
• רוסיה תבטל או תשנה את כל תוכניות התמיכה שלה בתעשיה כך שתמיכה שניתנת לא תהיה קשורה לייצוא או להעדפת מוצר מקומי על מוצר מיובא והכל בכפוף להסכם הסובסידיות הנגד והיטלי משווה (SCMA)
• סך התמיכה בחקלאות לא תחרוג מ- 9 מיליארד דולר ב- 2012 ותרד בהדרגה ל- 4.4 מיליארד דולר עד 2018. החל מ – 2018 לא תוכל רוסיה לתמוך במוצר ספציפי בחקלאות מעל ל- 30% מסך התמיכה.
• עם הצטרפותה, רוסיה תבטל את הטבת המע"מ למוצרים מקומיים מסויימים בחקלאות
• כל תמיכות החקלאות לייצוא יהיו כבולות ב – 0

מחירי אנרגיה:
• יצרני ומשווקי גז טבעי ברוסיה יפעלו על בסיס שיקוליים מסחריים בלבד (כיסוי הוצאות ורווחים)
• רוסיה תמשיך לווסת את מחירי האספקה לבתים ומשתמשים שאינם מסחריים לפי שיקולי מדיניות סוציאלית מקומית


אמצעי סניטריים ופיטוסניטריים (SPS) וחסמים טכניים לסחר (TBT):
• כל האמצעים ברוסיה ובאיחוד המכסים (בין רוסיה, קזחסטאן, בלרוס) יהיו בהתאמה להסכם ה- WTO
• כל החקיקה הקשורה לרגולציה טכנית, תקינה ופרוצדורת הערכת התאמה תהיה בהתאמה להסכם ה- TBT ב- WTO.
• רוסיה תפתח ותטמיע סטנדרטי תקינה בינ"ל באמצעי SPS תוך השתתפות פעילה בקודקס אלינמטריוס (Alimentarius – קודקס תקינה וסטנדרטים למזון ולייצור מזון), בארגון בריאות החיות העולמי (OIE) ובאמנה הבינ"ל להגנה על הצומח (IPPC)
• עד סיום שנת 2015 תהיה חובה להעביר את כל דרישות ציוד הטלקום בשימוש רשתות ציבוריות לדרישות התקינה בהתאם להסכמי הא"א ושל איחוד המכסים
• עד מחצית 2012 כל גופי ההכרה בתקינה המורשים ברוסיה יוחלפו בארגון אחד שפרטיו יפורסמו באתר הסטנדרטים של רוסיה (Rosstandart)


אמצעי השקעה הקשורים לסחר (TRIMs):

• רוסיה תוודא שכל החוקים, התקנות והאמצעים הקשורים להסכם ה- TRIMs יהיו בהתאם להוראות ה- WTO
• כל האמצעים שאינם בהתאמה להסכם ה- TRIMs יבוטלו עד אמצע 2018


הגנה על קניין רוחני (TRIPs):

• רוסיה תטמיע את כל ההוראות של חוקי ה- WTO בנושא ה- TRIPs, כולל ההוראות הנוגעות לאכיפה
• רוסיה תמשיך לנקוט בצעדים כנגד אתרים (הפועלים מתוך רוסיה) המקדמים הפצה של מידע מוגן ע"י זכויות יוצרים או זכויות קשורות
• רוסיה תחקור ותשפוט חברות שמפיצות בצורה לא חוקית באמצעות האינטרנט פריטים בעלי זכות יוצרים או זכויות אחרות
• רוסיה תאמץ את כללי אמנת ברן להגנה על עבודות אמנותיות וספרותיות


שקיפות (Transparency):
• הוראות הסכם ה- WTO יחולו בצורה אחידה בכל טריטוריית רוסיה
• כל חקיקה בנושא מוצרים, שירותים וקניין רוחני תפורסם בהקדם בהתאם לדרישות ה- WTO. רוסיה תעדכן את בצורה קבועה את הפרסומים הרשמיים שלה כולל אתרי אינטרנט בצורה שתאפשר גישה לכל חברי ה- WTO, פרטים וחברות. כמו כן, רוסיה תספק נקודת מידע שתספק מידע לכל חברות ה- WTO וחברות בעלות עניין. כל פרסום חקיקה יהיה לפחות 30 ימים לפני אימוץ החקיקה על מנת שחברות יוכלו להגיב (מלבד במקרי חירום, הגנה על המדינה, מדיניות מוניטרית, וכו'). אף חקיקה המשפיעה על מוצרים שירותים וקניין רוחני לא תחול לפני פרסומה.
•  רוסיה תספק דוחות שנתיים לחברות ה- WTO לגבי התפתחויות בתחום התוכנית ההפרטה כל זמן שהיא קיימת
• בעת ההצטרפות רוסיה תפרסם רשימה של כל המוצרים שמחיריהם מפוקחים על ידי המדינה. רוסיה תחיל פיקוח על מחירים במוצרים ושירותים מסויימים, בין היתר, גז טבעי, יהלומים גולמיים, וודקה, שירותי אספקת מים, שירותי הובלת גז, מזון לתינוקות, מוצרים רפואיים, שירותי תחבורה ציבורית, שירותי תחבורה ברכבת. אמצעי פיקוח מחיר לא יהיו על מנת להגן מוצרים או שירותים מקומיים.


איחוד המכסים בין רוסיה, קזחסטאן ובלארוס (Customs Union):

• איחוד המכסים נוסד ב – תחילת 2010. כל גבולות המכס בין שלוש המדינות הוסרו באמצע 2011
• החל מתחילת שנת 2012 כל שלוש המדינות יהוו יחידת כלכלה אחת (Single Economic Space)
• כל חקיקה של איחוד המכסים לפני אימוצה ויספק זמן מספק לחברות ה- WTO וחברות בעלות עניין להגיב לגוף איחוד המכסים המתאים

 

השארת תגובה