סקטור מחצבי הטבע האוסטרלי

אוסטרליה משופעת באוצרות טבע ותעשיית המחצבים המשגשגת הינה מעמודי התווך של הכלכלה האוסטרלית. סקטור זה כולל חיפוש, הפקה ועיבוד של מוצרי אנרגיה נפט, ופחם. וכן מינרלים כגון אורניום (עבור שוק האנרגיה), עפרות ברזל, נחושת, ניקל, באוקסיט, זהב, עופרת, יהלומים, אבץ ומינרלים רבים אחרים.

תעשיית הכרייה תורמת 8% לתמ"ג האוסטרלי. למעלה מ 80% מסקטור זה מופנים ליצוא, והוא מהווה את סקטור היצוא הגדול ביותר התורם למעלה ממחצית משווי היצוא.

שווקי היצוא העיקרים למחצבים האוסטרלים הינם יפן, קוריאה (בעיקר עבור תעשיית הרכב המפותחת בשתי מדינות אלו) סין, הודו (בניה) וסינגפור.

המשך הביקוש מצידן של מדינות BRIC ובראשן סין והודו למינרלים האוסטרלים, הגאות במחירי הסחורות (בעיקר מתכות) ורזרבות המחצבים המרשימות של אוסטרליה, מבטיחים עתיד ורוד לסקטור המחצבים האוסטרלי ולמדינה בכללה. סקטור זה תורם רבות לעושרה ויציבותה הכלכלית של אוסטרליה, אשר כמעט ולא חשה בהשפעות המשבר הפיננסי, הודות למחירי הסחורות הגואים שולש (!) ערך היצוא ב 4 השנים האחרונות.

ההכנסות של אוסטרליה מיצוא המחצבים ב 2010 הגיעו לשיא של 165 מיליארד דולר, גידול של 25% בהשוואה ל 2009.

אינדקס מחירי יצוא המחצבים עלה ב 13% ב 2010, בעיקר הודות לזינוק מרשים של 24% במחירי היצוא של מתכות

להלן אחוזי הגידול ברווחי יצוא המתכות ב 2010:

  • ברזל ופלדה- גידול של 61%
  • עפרות ברזל גידול של 57%
  • נפט גולמי גידול של 43%
  • אבץ גידול של 32%
  • נחושת גידול של 29%
  • ניקל גידול של 22%
  • פחם גידול של 19%

רווחי היצוא צפויים להישאר ברמות גבוהות עקב הרחבת יכולת הייצור וכן השקעות בתשתיות תומכות יצוא.

מלבד חשיבותו ליצוא, סקטור הכרייה הינו סקטור מרכזי בתעשייה האוסטרלית. בנוסף להיותו הסקטור בעל התרומה הגדולה ביותר לרווחי התעשייה הינו גם הסקטור בעל הוצאות ההון הגדולות ביותר, המשכורות הגבוהות ביותר וכן שולי הרווח הגבוהים ביותר. האיומים על תעשיית הכרייה האוסטרלית הינן אילוצים גיאולוגיים (המחצבים עמוקים יותר ונדירים יותר) עלויות הכרייה הנמוכות יותר במקומות אחרים בעולם ואילוצים סביבתיים וחברתיים (השפעת אתר כרייה על הסביבה האקולוגית והאנושית  – עצומה) לשם כך פועלת תעשיית הכרייה לאימוץ טכנולוגיות כריה חדשות לשם הגברת היעילות והורדת העלויות הכרוכות בחיפוש המחצבים.

לאוסטרליה המרבצים הגדולים ביותר בעולם של פחם חום, עופרת, רוטיל, זירקון, ניקל, טנטלום, אורניום ואבץ ומדורגת במקום השני במרבצי באוקסיט, נחושת, זהב אילמניט וכסף.

אוסטרליה הינה היצואנית הגדולה ביותר בעולם של אלומינה, פחם שחור עפרות ברזל עופרת ואבץ.

פחם– אוסטרליה הינה היצואנית הגדולה ביותר בעולם של פחם שחור המשמש הן לייצור חשמל והן לתעשיית הברזל. מדינות ניו סאות ולש (NSW ) וקוינסלנד (QLD) מייצרות 96% מהפחם השחור בעוד מדינת ויקטוריה (VIC)  מייצרת את מרבית הפחם החום (בעל תכונות בעירה פחותות מזה של הפחם השחור).

לאוסטרליה רזרבות פחם מרשימות לאורך החוף המזרחי של מדינות  NSW ו QLD (ההערכה היא של 76 מיליארד טון – אספקה של 200 שנה). הצפי להמשך הגידול בביקוש הגלובלי לחשמל וליצור ברזל, בעיקר בשווקים המתעוררים באסיה, מביאים את תעשיית הפחם האוסטרלית להיערך לקראת הגברת היצוא  לאספקת הביקושים ל 20 השנים הבאות (צפי ליצוא של 450 מיליון טון פחם ב 2030) ובין היתר, התאמת תשתיות הנמלים.

עפרות ברזל– אזור ה Pilbara  במדינת מערב אוסטרליה (WA ) אחראי ל 97% מיצור עפרות הברזל.

באוקסיט ואלומיניום– תעשיית האלומיניום באוסטרליה הינה תעשיה חשובה ואוסטרליה הינה היצרנית המובילה בעולם.

זהב– מכרות זהב נמצאים בכל אוסטרליה, אך המכרה ב Kalgoorlie  ב WA הינו הגדול ביותר.

ניקל-מרבית ריכוזי הניקל נמצאים במדינת WA. אוסטרליה הינה יצרנית הניקל השלישית בעולם ולה עתודות הניקל הגדולות בעולם.

אבץ– מרבית האבץ מרוכז במדינת QLD.לאוסטרליה עתודות האבץ והעופרת הגדולות בעולם. אוסטרליה הינה השנייה בעולם ביצור עופרת ואבץ אחרי סין. השקעות בהרחבת המכרות והגדלת יכולות ההפקה יאפשרו הגדלת היצור מ 320 קילו טון ל 430 קילו טון עופרת-אבץ.

נחושת– מרבית יצור הנחושת מרוכז במדינת דרום אוסטרליה ו QLD.

יהלומים– אוסטרליה היא היצרנית הרביעית בעולם של יהלומים, לפי משקל, והיצרנית השנייה בעולם של יהלומים תעשייתיים. לאוסטרליה רזרבות היהלומים התעשייתיים מספר שלוש בעולם. מרבית היהלומים מקורם במכרה Argile  באזור הקימברלי במדינת WA.

אורניום– לאוסטרליה הרזרבות הגדולות בעולם של אורניום. ריכוז האורניום הגדול בעולם הינו ב Olympic Dam  במדינת דרום אוסטרליה (SA). אוסטרליה מגבילה את מכירת האורניום בהתאם למחויבויותיה תחת Nuclear Non-proliferation Treaty , המבטיחים שימוש באורניום למטרות יצור חשמל.

עפרות מגנזיום– כריית עפרות המגנזיום  נעשית בטריטוריות הצפוניות (NT) וב WA, והינה היצרנית השלישית בגודלה בעולם.

גז – אוסטרליה הינה יצרנית חשובה של גז טבעי מונזל (LNG), ובהתבסס על שפע המקורות של גז טבעי ביבשת, קיים פוטנציאל רב בפיתוח התעשייה. אוסטרליה הינה היצרנית השלישית בגודלה באסיה-פסיפיק של LNG והחמישית בעולם. מדינת  מערב אוסטרליה  הינה המקור העיקרי להפקת הגז ואחריה אזור דרווין בטריטוריה הצפונית. יצוא LNG הסתכם ב 5 מיליארד דולר ב 2007.

מקור הLNG העיקרי הינו ב WA אך ב 2006 החלה הפקתו גם ב Darwin  שבטריטוריה הצפונית

חזית חדשה ומעניינת הינה שוק הגז בצד המזרחי של אוסטרליה הודות לתרומתו של שוק ה CSG (Coal Seam Gas (. CSG  מהווה 80% מסך צריכת הגז של QLD וצפוי להמשיך לצמוח לאור תחזית הגידול להפקת חשמל מגז במדינות QLD ו NSW. מאגרי הגז מסוגלים למלא הן את הביקושים המקומיים והן את ביקושי היצוא ל 20 השנים הבאות. 

זרקור על מדינת מערב אוסטרליה WA – מערב אוסטרליה הינה מדינה אשר כלכלתה נשלטת כמעט ללא עוררין ע"י תעשיית הכרייה עם השקעות ענק של מאות מיליארדי דולרים בפרויקטים כרייה. גודלה העצום של המדינה והיקפי הפרויקטים וההשקעות בתשתית הינם מרשימים. מדינה זו מהווה מקור למגוון סחורות כגון נפט, גז, עפרות ברזל, זהב, ניקל ומינרלים.

השפעותיה של הצמיחה האדירה של שוק המינרלים והאנרגיה  במערב אוסטרליה צפויות להיות מורגשות במספר מישורים אשר העיקריים שבהם ביקוש גובר לעובדים , וגידול באוכלוסייה (הגירה לצורך עבודה) אשר יצור ביקושים גבוהים לתשתיות עירוניות (דיור, תחבורה).

השארת תגובה