יציבות בשוק התכשיטים הקימעונאי באוסטרליה בשנת 2010

באוסטרליה ישנן  מעל ל 4,400 חנויות תכשיטים ושעונים, לא כולל את רשתות חנויות הכלבו MYERS ( 68 סניפים) ו DAVID JONES (38 סניפים).

בניגוד למתרחש בסקטורים קמעונאים אחרים באוסטרליה, הנשלטים בד"כ ע"י הרשתות הגדולות, בשוק התכשיטים האוסטרלי, חנויות התכשיטים העצמאיות הינן הדומיננטיות עם נתח של  62% מהשוק עם  מעל  2,700חניות. חנויות הרשת והמותגים מהוות כ 38% מהשוק עם כ 1,700 חנויות. באופן כללי, הנתונים הסטטיסטים מהשנים האחרונות מצביעים על מגמת גידול במספר הרשתות .

חנויות רשת

להלן התפלגות חנויות הרשת לפי מספר סניפים מעל 20 סניפים  (הנתונים משוערים מתוך איחוד של דוחות ממקורות שונים):

שם הרשת

מספר סניפים

Prouds*

174

Diva

131

Michael Hill

125

Goldmark

124

Sunglass Hut/Watch Station

88

Watch works

82

Zamels

79

Cobbler plus

55

Equip Accessories

54

Angus&Coote*

41

Leading Edge-franchise

41

Wallace Bishop

38

Amies

35

Vivien’s

31

Shiels

29

Bevilles

27

Dunkings

25

Edments

21

J’s Room

20

*Angus&Coote נרכשה ע"י Prouds   

**הערה: עד שנת 2008 היתה רשת Kleins הרשת השניה בגודלה מבין רשתות התכשיטים באוסטרליה, עם 191 סניפים. ביוני 2008 התמוטטה הקבוצה ונסגרו כל סניפיה.

נכון לשנת 2011 קבוצת James Pascoe, אשר בבעלותה המותגים Angus&Coote  /Prouds  , Goldmark, Amies ,Dunkings , Edments  ו J’s Room   מהווה את  הקבוצה הגדולה ביותר מבין הרשתות עם 450 חנויות- כמעט 30% מסך חנויות הרשת .  במקום השני Michael Hill  עם 125 חנויות ובמקום השלישי Zamels עם 120 חנויות.

חנויות הרשת שהראו את הגידול המשמעותי ביותר במספר הסניפים (השוואה של 2007 לעומת 2005) הינן:J’s room  עם 300% גידול (מ 5 ל 20). Diva עם גידול של 58% )מ 83 ל 131(. Bevilles עם 28% גידול )מ 21 ל 27(.

למרות הדומיננטיות של קבוצת  James Pascoe בפלח חנויות הרשת, הרי שבהתבוננות על כלל חנויות התכשיטים  (כלומר חנויות עצמאיות וחנויות רשת גם יחד) הרי שחלקה של הקבוצה  יורד ל 10% מהשוק מאחר וחלק הארי של  השוק- 61% הוא בבעלות החנויות העצמאיות.

קבוצות רכש

למעלה מרבע מחנויות התכשיטים העצמאיות חברות באחת משלושת קבוצות הרכישה הגדולות: קבוצת הרכישה הגדולה ביותר הינה Nationawide  לה 411 חברים, ואחריה קבוצת הרכישה Showcase  עם235 חברים. הקבוצה השלישית הינה Hourglass  עם 72 חברים.

חנויות המותגים

המדובר בקטגוריה נפרדת מאחר וחנויות אלה אינן חנויות עצמאיות אך גם אינן חלק מרשת והן מציעות  רק תכשיטים של מותג מסוים. ישנן סה"כ 57 חנויות  תכשיטי מותגים ברחבי אוסטרליה, 22 ביו סאות' ווילס, 17 בוויקטוריה, 10 בקוויסלנד ו 7 במערב אוסטרליה.

שנת 2010-11 מאופיינת בהאטה במכירות התכשיטים בשל מצב הכלכלה הגלובלית ומחיריהם הגבוהים של המתכות,  עם גידול צפוי של 1% במכירות. בנוסף, ניתן לראות קימת מגמה ב 5 השנים האחרונות של גידול ביקושים לתכשיטי אופנה, עם דגש על מחירים נמוכים יותר.

נקודה מעניינת נוספת היא שלאוסטרליה אוכלוסייה גדלה של מהגרים, דבר המשפיע על הרגלי הצריכה בכלל ועל היצע התכשיטים בפרט. ניתן לראות מספר הולך וגדל של חנויות תכשיטים אסיאתיות, במיוחד סיניות וכן מהמזה"ת – בד"כ חנויות אלו נמצאות באזורים בהתאם להרכב הדמוגרפי לאומי באותו אזור.

פיזור גיאוגרפי

בהתבוננות בחלוקה גאוגרפית לפי המדינות בתוך אוסטרליה, ניתן לראות כי במדינת ניו סאות' ווילס המספר הגדול ביותר של חנויות תכשיטים (33%), עובדה המתיישבת עם היותה ריכוז האוכלוסייה הגדול ביותר. יחד עם זאת, למדינת  ויקטוריה ומדינת  קווינסלנד מספר דומה של חנויות תכשיטים  (23% ו 21% בהתאמה) עובדה מפתיעה לאור היותה של אוכלוסיית קווינסלנד קטנה יותר ב 25% מזאת של ויקטוריה. עובדה מעניינת זאת מצביעה על מספר גדול יחסית של חנויות ביחס לאוכלוסייה במדינת קווינסלנד , אשר ניתן להסבירה בשל הצמיחה הגבוהה של כלכלת המדינה (הודות לסקטור המכרות), ולפיכך הכנסה פנויה גבוהה יותר העומדת לרשות האזרחים. כמו גם לרכיב גבוה של תיירות בתמ"ג של קווינסלנד ולפיזור הגיאוגרפי של התושבים בה.

תערוכות

שתי התערוכות המובילות בענף באוסטרליה הינן:

רכש

מנהלי הרכש של הרשתות נוהגים לבצע את החלטות הרכש שלהם בתערוכות הבין לאומיות הבאות:

  1. Vinchanza , Italy
  2. Hong Kong, TDC
  3. Bangkok

 

בנוסף איריס הורטמן מכון היהלומים הישראלי פרסמה סקירה על שוק התכשיטים הקימעונאי באוסטרליה בשנת 2010, לינק לסקירה כאן  וקובץ PDF של הסקירה כאן.

"ארגון התכשיטים האוסטרלי ערך בשנת 2010 סקר על השוק הקמעונאי המקומי הממפה את תעשיית התכשיטים. מן הסקר עולה כי הרווח השנתי המוערך של ענף התכשיטים באוסטרליה הוא 139 מיליון דולר. עוד עולה מהסקר כי ענף התכשיטים האוסטרלי כמעט שלא נפגע מהמיתון העולמי זאת על פי מספר החנויות הכולל, שנשאר קבוע פחות או יותר. בנוסף, אין שינוי באופי השוק, עדיין פועלות בו קבוצות קנייה שרק הגדילו את מספר החברים בהם. מספר חנויות הרשת גם הוא נשאר כמעט ללא שינוי.

מטרת המחקר היתה לבדוק כמה חנויות תכשיטים פועלות באוסטרליה ובניו זילנד, היכן הן ממוקמות, איזה נתח שוק הן תופסות ועוד. מחקר דומה נעשה ע"י הארגון בשנת 2007. על מנת לקבוע אמות מידה לסקר הוגדרה מה היא חנות תכשיטים ועל פי הגדרה זו נסקרו חנויות המוכרות תכשיטי איכות, שעונים וגם תכשיטי אופנה שלא עשויים בהכרח מזהב ויהלומים. המחקר התייחס רק לבעלות ישירה על חנויות ולא עסק בחנויות מקוונות, מעצבים ותכשיטנים שעובדים מהבית, חנויות פטורות מכס, חנויות יד שנייה, חנויות משכון וכו'.

העובדה שאוסטרליה כמעט שלא סבלה מהמיתון העולמי ניכרת במספר הכולל של חנויות תכשיטים העומד על 4,224 – מספר חנויות דומה מאד למספר החנויות שנבדקו בסקר שערך בשנת 2007. גם במספר החנויות העצמאיות לא חלה ירידה לעומת 2007. בשנת 2007 נספרו 2,719 חניות עצמאיות וב-2010 נספרו 2,699, מספרים מאד קרובים.

חנויות רבות באוסטרליה מאוגדות במסגרת של קבוצות קנייה. שלוש קבוצות קנייה הפועלות במדינה הגדילו את מספר החברים בהן מאז הסקר של 2007. 860 מתוך 2,699 חנויות, כ-32% מתוך כלל החנויות מאוגדות בקבוצת רכישה זו או אחרת.

המחקר סקר גם חנויות רשת. בדיקת רשתות של חנויות תכשיטים מעלה עובדה מעניינת,  נמצאו 28 רשתות של חנויות תכשיטים ב- 2010 לעומת 27 רשתות תכשיטים בשנת 2007. הרשת היחידה שנסגרה עשתה זאת עקב בעיות כספיות פנימיות וללא קשר למצב הכלכלי הגלובלי. כל שאר הרשתות הגדילו את מספר החנויות שיש בכל רשת. מתוך כלל 4,224 חנויות התכשיטים באוסטרליה, 469 חנויות הן בבעלות רשת ג'יימס פאסקו James Pascoe – רשת חנויות תכשיטים פרטית, שבבעלותה חנויות הן באוסטרליה והן בניו זילנד.    

מיפוי מיקום החנויות מעלה כי מירב החנויות – 1,416, כ-34%, נמצאות באזור ניו סאות' ווילס, 24% מהחנויות נמצאות בקווינסלנד, ובמערב אוסטרליה פועלות הכי מעט חנויות, כ-9%. בניו זילנד, נספרו 411 חנויות תכשיטים ש-24% מהן חנויות רשת.

מן המחקר עולה נתון מעניין והוא שבשלוש השנים האחרונות זינק מספר רשתות תכשיטי האופנה  ב-95% . אלו הן רשתות המוכרות תכשיטי אופנה שלא עשויים מזהב ויהלומים, אלא מחומרים זולים יותר ובעלות תדירות גבוהה יותר של תחלופת קולקציות. נתון זה מראה ללא ספק כי על אף שהנשים האוסטרליות אוהבות תכשיטי זהב ויהלומים, הן קונות הרבה יותר תכשיטי אופנה זולים".

תגובה אחת

השארת תגובה