תחזית כלכלית לשנת 2020

 

חברת הראל פרסמה תחזיות מקרו-כלכליות מפורטות לשנים 2014-2010 וגם לשנת 2020 (הערות ושאלות ניתן להפנות למר עפר קליין, בדואר אלקטרוני oferk@harel-finance.co.il)

התחזית של הראל לצמיחה בשנתיים הקרובות עומדת על 3.6 אחוזים ל- 2010 ו 3.3- אחוזים ל- 2011 . המשמעות היא צמיחה לנפש של 1.7 ו 1.4- אחוזים בהתאמה. התחזית לישראל משקפת שיעור צמיחה הגבוה מהשיעור החזוי ברוב מדינות המערב. שיעור הצמיחה של המשק בטווח הקרוב תלוי במספר רב של גורמים, אשר חלקם חיצוניים למשק הישראלי או למדיניות הכלכלית ואינם ניתנים לשליטה (אקסוגניים) וחלקם נקבעים בתוך המערכת (אנדוגניים).

בין הגורמים האקסוגנים ניתן למנות את שיעור הצמיחה בעולם והרכבה, השינוי בהיקף הסחר העולמי, השינוי במצב הביטחוני, השינוי בגודל והרכב האוכלוסייה, סביבת הריבית הריאלית העולמית (הקצרה והארוכה) והשינוי בשער החליפין הריאלי בפיגור.

בין הגורמים האנדוגנים ניתן למנות בעיקר את המדיניות המוניטרית והפיסקלית  המרחיבות להמשך שנת 2010 ולשנת 2011.

בחברת הראל לא מתבלבלים ומציעים גם תחזית לטוות הבינוני לעשור הקרוב, צריך קצת אומץ או אולי חוצפה לחזות עשור קדימה בסביבה הגיאופוליטית המזרח תיכונית ובעולם כלכלי כה בלתי צפוי אך בכל זאת התחזיות לטווח הבינוני (עד 2020 ) היא כי המשק הישראלי נהנה ממספר רב של נקודות חוזק: כוח אדם משכיל, יוזמה ועוצמה טכנולוגית, מצב איתן במאזן התשלומים ובחוב החיצוני, יתרות מט"ח ברמה גבוהה מאוד, תשואה גבוהה להשקעות בהון פיזי ותשתית מוסדית מפותחת. גורמים אלה, יחד עם המחויבות של הממשלה ושל בנק ישראל ליציבות המקרו- כלכלית כתנאי לצמיחה כלכלית בת קיימא בטווח הארוך, יביאו לכך שהמשק הישראלי יצמח בשנים הקרובות בקצב מהיר יותר ממשקים מתקדמים אחרים, הסובלים ברובם מבעיות של שיעורי חיסכון נמוכים וחובות כבדים (הן של הממשלות והן של משקי הבית) ושל השקעת-יתר בנדל"ן בשנים שקדמו למשבר הכלכלי ב- 2008 . התוצר הריאלי צפוי לגדול בטווח הבינוני ב- 3.4 אחוזים בממוצע שנתי ( 1.9 אחוזים לנפש), כאשר קצב הגידול של התוצר העסקי יהיה 3.7 אחוזים. קצבי גידול אלו ייתמכו על ידי גידול של כ 6- אחוזים מדי שנה ביצוא – קצב התואם את תחזית הגידול בסחר העולמי בטווח הארוך. התפתחויות אלה יאפשרו גידול בתעסוקת עובדים ישראלים (בשיעור שנתי ממוצע של כ 1.8- אחוזים) ושמירה על שיעור אבטלה של 6.5 אחוזים.

3 תגובות

 1. גלעד סרי לוי הגב

  אתה יכול לספר לנו אולי מה היו התחזיות בשנת 2005 לחמש השנים הקרובות?

  • udigonen הגב

   גלעד, אתה כמובן צודק במאה האחוזים אבל גם מבקיע גול עצמי קטן.
   כלכלנים טובים מאד בהסברים אחורה ומעט מאד בהסברים קדימה, כולם טובים בלהסביר למה דברים קרו ומעט מאד מוכנים להביע דעה לעתיד – מאז שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לשוטים אומר כמדומני הפתגם.
   כל התחזיות הכלכליות של אמצע העשור פיספסו בגדול – צפו צמיחה קטנה מזו שהתקיימה בפועל – עד המשבר הכלכלי. אם זו מרבית האינדקטורים הכלכליים חזרו לרמתם טרום המשבר (2008). את המשבר לא צפה אף אחד אבל לטווח הבינוני של שנים ספורות בניכוי אירועים בלתי צפויים כמו המשבר (ואני מודע לכשל הלוגי במשפט שלי) הצפי היה יחסית מדוייק ואף שמרני.

השארת תגובה