מה התחדש בכלכלה העולמית בחודש האחרון

המינהל לסחר חוץ בתמ"ת פרסם סקירה קצרה על ההתפתחויות בכלכלה העולמית בחודש האחרון – להלן תמצית הסקירה (לסקירה המלאה)

ארה"ב:

 • אחוז האבטלה נותר ביולי יציב –  9.5%. למעשה, מספר המועסקים ירד במקצת, ואחוז האבטלה נותר יציב רק הודות לירידה בהשתתפות בכוח העבודה; בהתאם – גם ביולי נרשמה ירידה קלה באחוז המועסקים מתוך האוכלוסייה הבוגרת
 • סחר חוץ: ביוני – עליה ביבוא לעומת ירידה קלה בייצוא. במקביל חלה עלייה ביצוא הישראלי לארה"ב  (5%), ועלייה מתונה ביבוא הישראלי מארה"ב (1%).
 • עליה קלה במכירות הקמעונאיות
 • ביולי עלה מדד המחירים לצרכן בארה"ב ב-0.3% – עלייתו החדה ביותר מתחילת 2010
 • מתחילת חודש אוגוסט נרשמת ירידה מסוימת בבורסאות האמריקאיות

אירופה:

 • ביוני נרשמה עליה משמעותית הן ביבוא והן ביצוא של האיחוד האירופי, וזאת בהמשך לעליות שנרשמו במאי. במקביל חלה עלייה הן בייבוא והן בייצוא הישראלי למדינות האיחוד.
 • יציבות במכירות הקמעונאיות באיחוד האירופי ובגוש האירו
 • יציבות בייצור התעשייתי
 • גם ביוני לא ניכר שיפור של ממש בשוק העבודה, אם כי במדינות רבות (ובייחוד במזרח אירופה) נראית לפחות התייצבות ברמת האבטלה

סין:

 • ביולי נרשמה עליה משמעותית בייצוא, וירידה קלה ביבוא; בחודשים האחרונים גדל הייצוא באופן חד, בעוד הייבוא שומר על יציבות
 • קצב הגידול בהשקעות ממשיך לרדת וחוזר לרמות הממוצעות שאפיינו את העשור האחרון (ואולי אף מעט נמוך מכך), ואולם יש להדגיש כי עדיין מדובר בקצב גידול מהיר ביותר של כ-20% בשנה
 • ביולי נרשמה יציבות במחירי הנדל"ן, וזאת בהמשך למגמה שנרשמה בחודשיים האחרונים; נראה כי נבלמה לעת עתה מגמת עליית המחירים החדה שאפיינה את השנה האחרונה

כלכלת הודו:

 • בחודשים האחרונים נמשכת מגמת העלייה בסחר החוץ של המדינה – מגמה זו נמשכת למעשה מתחילת שנת 2009 ומשקפת את ההתאוששות האיטית מהמשבר הגלובלי
 • במהלך השנה האחרונה חזרה האינפלציה במדינה לעלות בשיעורים משמעותיים (כ-10%)

הגורמים להימשכות ההאטה הכלכלית בארה"ב:

 • אחד הגורמים הנתפסים כאחראים להימשכות ההאטה הכלכלית בארה"ב הוא הירידה בהיקף ההשקעות הפרטיות, ובפרט – השקעות של הסקטור העסקי.
 • הירידה בהיקף ההשקעות בבנייה למגורים מסבירה את הירידה בהיקף ההשקעות הפרטיות באופן חלקי בלבד.
 • הדעות חלוקות באשר לגורמים לכך, כאשר יש המדגישים את החשש בסקטור העסקי מפני העלאות מיסים הצפויות אולי בעתיד (לאור החוב הציבורי הגדול בארה"ב), בעוד אחרים מסבירים זאת ברמה הנמוכה של ביקושים (למוצרים סופיים) בהווה.

מחירי סחורות-בסיס ונפט:

 • ביולי – עליה קלה במחירי המזון והמתכות, לעומת ירידה קלה במחירי חומרי הגלם החקלאיים
 • בחודש האחרון עלה מעט מחיר הנפט, עד לכ-80$ לחבית

שערי מטבע:

 • בחודש האחרון נרשמה התחזקות של השקל מול הדולר והאירו, לעומת היחלשות קלה מול הין והליש"ט

סחר החוץ של ישראל

היצוא בחודש יולי: 

 • יצוא הסחורות בניכוי עונתיות, ללא יהלומים אוניות ומטוסים עלה בחודש יולי ב-6% (3.8 מיליארד $).
 • הייצוא התעשייתי ללא יהלומים עלה בחודש יולי ב-5% (נתונים מקוריים) בהשוואה לחודש יולי, (3.7 מיליארד $), העלייה החודש נבעה בעקבות עליית תעשיות טכנולוגיה עילית ותעשיות טכנולוגיה מעורבת-עילית (5% ו 10%, בהתאמה).
 • היצוא התעשייתי כולל יהלומים ירד בחודש יולי ב-7% בהשוואה לחודש יולי, והסתכם ב-4.4 מיליארד $ (נתונים מקוריים).
 • היצוא במאי בחלוקה לגושי סחר – העלייה בהיקף היצוא התבטאה בכל גושי הסחר למעט ארה"ב, בדומה לחודש יוני.
 • יבוא סחורות – בחודש יולי נרשמה עליה של 6% ביבוא סחורות. החודש נרשמה עלייה בכל קבוצות היבוא (נתונים מנוכי עונתיות). העלייה הבולטת נרשמה החודש ביבוא חומרי גלם.

פרמטרים כלכליים

 • מדד אמון הצרכנים של גלובס רשם ירידה חודש רבעי ברציפות (בחודש יולי 2010 ירד המדד ב-1.4 נקודות ל-88.4).
 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב-0.5% והגיע ל-106.4 נקודות.

מגמה מגורבת בשוק העבודה

 • בבחינת מצטרפים חדשים לאבטלה בניכויי עונתיות, חלה ירידה של 1% בחודש יולי בהשוואה לחודש יוני.
 • מנגד, חלה עליה של 7% במספר המפוטרים בחודש יולי. 
 • שיעור האבטלה הסתכם בחודש מאי ב-6.2% זהה לחודש יוני (נתונים מקוריים).

בבחינת מס' המשרות הפנויות במשק בחודש יולי, חלה עליה של 3% במספר המשרות הפנויות

השארת תגובה